Nyheter 25.2.2009

Öppen diskussion i Tammerfors om EU:s klimat- och energipolitik

Pressmeddelande 61/2009
25.2.2009

Utrikesministeriets Europainformation arrangerar i samarbete med arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet informations- och diskussionsmötet Muutosta ilmassa? ("Förändring i luften?") torsdagen den 26 februari klockan 18.30-20.30 i Tammerfors stadsbibliotek Metso, föreläsningssal 1, på adressen Pirkankatu 2.

Temat för mötet är Europeiska unionens klimat- och energipaket och Finlands långsiktiga klimat- och energistrategi. Näringsminister Mauri Pekkarinen och konsultativa tjänstemannen Harri Laurikka från miljöministeriet inleder diskussionen om dessa teman. Tammerfors stads miljöchef Kaisu Anttonen berättar om klimatstrategin i Tammerforsregionen. Hanna Hakko kommer med ett kommenterande inlägg om Jordens vänners kampanj Den brännande frågan.

Evenemangets lokala samarbetspartner är kampanjen Ilmankos, som samordnas av Tammerfors stad.

Mötet i Tammerfors ingår i en serie diskussioner som utrikesministeriets Europainformation arrangerar i samarbete med arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet. Diskussionsserien besöker olika landskap, och den inleddes förra hösten.

De internationella förhandlingarna om ett nytt klimatavtal för tiden efter år 2012 ska enligt planerna slutföras i Köpenhamn i december 2009. EU vill agera lokomotiv och vägvisare i klimatförhandlingarna. Europeiska kommissionen lade den 23 januari 2008 fram ett förslag till ett klimat- och energipaket. Dess syfte är att minska koldioxidutsläppen, öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i Europeiska unionen.

Finland förbereder sig för att fylla sina egna nationella förpliktelser. I november 2008 överlämnades en redogörelse till riksdagen om centrala mål och metoder i den finländska klimat- och energipolitiken för flera årtionden framåt. Regeringen håller också på att bereda en framtidsredogörelse som tar ställning till långsiktiga mål ända fram till år 2100.

Program

18.15 Kaffe

18.30 Mötet öppnas
Enhetschef Roberto Tanzi-Albi, Europainformationen, utrikesministeriet

18.35 Ilmastotalkoot koskettavat kaikkia (Klimatarbetet berör oss alla)
Konsultativ tjänsteman Harri Laurikka, miljöministeriet

19.00 EU:n ilmasto- ja energiapaketti ja Suomi (EU:s klimat- och energipaket och Finland)
Näringsminister Mauri Pekkarinen

19.30 Ilmastostrategia Tampereella (Klimatstrategin i Tammerfors)
Miljöchef Kaisu Anttonen, Tammerfors stad

19.40 Ilmastonmuutos – Polttava kysymys (Klimatförändring – en brännande fråga)
Hanna Hakko, Jordens vänner

19.50 Diskussion

20.30 Mötet avslutas 

Närmare upplysningar: regioninformatör Outi Koskinen, Europainformationen i Birkaland, tfn 040 510 7515, eller enhetschef Roberto Tanzi-Albi, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5813