Nyheter 27.2.2009

Det är en utmaning att få finländarna att rösta i Europavalet

Foto: EuropainformationenMinister Thors besvarade Kajanabornas frågor vid en diskussion om Europaparlamentsvalet. (Foto: Europainformationen)

– Jag avskyr ordet utmaning, men visst kan man nu säga att det är en utmaning att få finländarna att rösta, svarade migrations- och Europaminister Astrid Thors på en fråga från publiken.

Europaparlamentsvalet och åtgärder för att väcka röstningsaktiviteten diskuterades den 9 februari i Kajana vid en diskussion ordnad av Europainformationen. Minister Thors, som själv varit ledamot av Europaparlamentet, menade att om partiledarna skulle synas mer i valkampanjen kunde det öka trovärdigheten och öka medborgarnas intresse att rösta.

Publiken på ett fyrtiotal personer som mött upp i Kajana stadsbibliotek fick under en och en halv timme insupa fakta om Europaparlamentets sammansättning, verksamhet och påverkningsmöjligheter samt om det stundande valet. Minister Thors berättade också utgående från sin erfarenhet om en hel mängd saker som Europaparlamentet kan påverka. Frågorna som publiken ställde gällde bland annat så kallade ”stolliga” direktiv som EU stiftat, med hänvisning till fiskedirektivet och förbud mot tjära, röstningsaktiviteten i EU-valet, kandidatnomineringen, euroområdet och valförbund. Förutom minister Thors deltog Pia Siitonen, som är informatör vid Europaparlamentets informationsbyrå i Finland, som sakkunnig i diskussionen i Kajana.

Europainformationen arrangerar under våren diskussioner runtom i Finland

Foto: EuropainformationenI Europaparlamentsvalet den 7 juni väljs 13 ledamöter från Finland till Europaparlamentet. Europainformationen arrangerar fram till valdagen diskussioner i landskapen, där man tar upp frågor om Europaparlamentets roll och verksamhet och informerar om själva valet.

Diskussionen i Kajana var den första i raden av diskussioner under våren. Näst i tur står Lojo den 8 april och Kouvola, Villmanstrand och Rovaniemi den 20 april. Mer information meddelas senare i Europainformationens evenemangskalender.