Nyheter 27.2.2009

EDA ger den europeiska försvarsförmågan trovärdighet

Försvarsminister Jyri Häkämies och Europainformationens enhetschef Roberto Tanzi-Albi presenterar boken om Europeiska försvarsbyrån den 26 februari."Även om Europeiska försvarsbyrån EDA inte är det allra sexigaste temat inom försvarspolitiken lyfter den fram EU som en självständig aktör och för försvarspolitiken i EU-länderna närmare varandra, berättade Utrikespolitiska institutets programchef Hanna Ojanen, en av författarna till boken " EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån" då boken presenterades den 26 februari. Ojanen beskrev försvarsbyrån som en första etapp i EU:s försvarsintegration.

"Boken om Europeiska försvarsbyrån EDA är extra aktuell nu när riksdagen behandlar regeringens säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse. Redogörelsen stödjer sig politiskt på EU", konstaterade försvarsminister Jyri Häkämies. Han berättade att Finland aktivt deltagit i EDA:s verksamhet sedan byrån inrättades och att finländarna är väl representerade inom EDA. Ministern önskar försvarsbyrån mer långsiktig planering.

Överlappning?

Publiken ville veta om Nato och Europeiska försvarsbyrån gör överlappande arbete. Författaren Olli Ruutu erkände att viss överlappning förekommer, men att man försöker undvika det. Försvarsbyråns uttryckliga syfte är att ge EU-länderna inbesparingar genom att hindra överlappande arbete inom försvarspolitiken.

Publiken var också intresserad att veta hur finländsk kompetens kan säkerställas inom försvarsindustrin. Generalsekreterare Henrik Nordell vid Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuus r.y. berättade att Finland besitter specialkompetens. Nordell betonade också vikten av innovationer. För den finländska industrin är det viktigt att delta i EDA:s forskningsprojekt.

Vad gör EDA?

Boken "EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån" av Erkki Aalto, Sanna Laaksonen, Hanna Ojanen, Olli Ruutu och Teija Tiilikainen presenterar Europeiska försvarsbyråns verksamhet och mål. Byrån inrättades i syfte att fördjupa det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet, ett centralt område som gått framåt med stormsteg inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Syftet med boken är att åskådliggöra försvarssamarbetet, som annars kan vara svårt att greppa.

Europeiska försvarsbyrån EDA inrättades 2004. Vid sidan av sin huvuduppgift att avhjälpa brister i EU:s militära kapacitet fokuserar EDA på forskning inom försvarssektorn och på att utveckla försvarsmaterielmarknaden. Statsrådet har i sin säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse slagit fast att Europeiska försvarsbyrån är Finlands främsta europeiska kanal för internationellt materielsamarbete.

Boken EU integrerar försvaret är gratis och du kan hämta den på Europainformationens kundservicekontor i landskapen. Den finns på webben på Europainformationens webbplats www.eurooppatiedotus.fi/svenska under rubriken "publikationer", och där kan du också beställa den per post.

Säkerhetspolitisk debatt

Utrikesminister Alexander Stubb öppnar en serie säkerhetspolitiska diskussioner för allmänheten i Helsingfors den 10 mars. Europainformationens diskussionsserie besöker landskapen och bedömer hur regeringens färska säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse kan möta kommande utmaningar. Den första diskussionen i serien "Turpo auki" hålls vid Helsingfors universitet den 10 mars. Mer information om diskussionerna finns på Europainformationens webbplats.