Nyheter 4.3.2009

Vår i Europa kommer till skolorna igen

Foto: Europeiska kommissionenKampanjen Vår i Europa 2009 uppmärksammar Europeiska året för kreativitet och innovation. (Foto: Europeiska kommissionen)

Vår i Europa är en årlig kampanj vars avsikt är att föra Europa närmare ungdomarna. År 2009 har utsetts till Europeiska året för kreativitet och innovation, och dessa teman syns också i planeringen av kampanjen Vår i Europa. Sloganen för 2009 är ”Idéer utvecklar Europa”.

Kampanjen Vår i Europa inleds 25 mars och pågår till 9 maj, då Europadagen firas. Kampanjen syftar till att väcka tankar och idéer hos de unga om hur de ser på Europa och dess framtid. Förskolor, grundskolor och skolor på andra stadiet allt från gymnasier till yrkesläroanstalter kan delta i Vår i Europa under en eller flera dagar. Antalet skolor som kan delta är inte begränsat – skolorna kan registrera sig i förväg eller under kampanjens gång på webbplatsen Vår i Europa 2009.

Kampanjen uppmuntrar till aktivitet och kreativitet i skolarbetet

Foto: Europeiska kommissionenSkolorna kan bjuda in gäster att föreläsa och diskutera frågor med anknytning till årets tema. (Foto: Europeiska kommissionen)

Skolorna kan själva bestämma på vilket sätt och när de deltar i kampanjen. Efter att skolorna registrerat sig på Vår i Europas webbplats får lärarna och eleverna tillgång till kampanjmaterial som innehåller uppgifter och tävlingar. Syftet är att utvidga de ungas kunskaper om utvecklingen i Europa och uppmuntra till aktivitet och samarbete. Med hjälp av kampanjen Vår i Europa kan man i undervisningen ta in aktuell information om Europeiska unionens verksamhet, och via kampanjen får eleverna möjlighet att bekanta sig med andra i samma ålder i Europa och dela sina tankar med dem.

Förutom olika projektuppgifter och spel kan skolorna bjuda in gäster att föreläsa och diskutera frågor med anknytning till årets tema. I fjol besökte bland annat Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen och finansminister Jyrki Katainen skolor i samband med kampanjen. Vid planeringen av vårens aktiviteter kan man förutom kreativitets- och innovationstemat också ta upp valet till Europaparlamentet som hålls i juni.

Vår i Europa är inne på sitt sjunde år

Vår i Europa arrangerades första gången 2002 som ett projekt för medborgarna i Europeiska unionen. Sedan 2003 har kampanjen Vår i Europa med inriktning på skolorna genomförts av Europeiska skolnätverket (EUN) tillsammans med Europeiska kommissionen. Kampanjen stöds av undervisningsministerierna i EU:s medlemsländer. Nationell kontaktperson i Finland våren 2009 är undervisningsrådet Kristina Kaihari-Salminen vid utbildningsstyrelsen (kristina.kaihari-salminen[a]edu.fi).

Lisätietoja:

Webbplatsen Vår i Europa 2009 på svenska

Europeiska året för kreativitet och innovation 2009 (på engelska)

Undervisningsministeriet: Europeiska året 2009

Europaparlamentet: Europavalet 2009

Vår i Europa 2008 i skolorna i Finland, Europainformationen, 24.4.2008

EU i skolbänken, Europeiska kommissionen, 25.1.2007