Nyheter 11.3.2009

Europaparlamentets valsida 2009 öppnad

Foto: EuropaparlamentetPå webbplatsen Val 2009 beskrivs 10 skäl till att rösta i valet till Europaparlamentet i juni. Där ges också vägledning till hur valet går till. (Foto: Europaparlamentet)

På Europaparlamentets webbplats Val 2009 finns den senaste informationen om valet till Europaparlamentet, ledamöterna av Europaparlamentet och deras arbete. På webbsidan presenteras de nuvarande ledamöterna av parlamentet och de politiska grupperna samt de viktigaste aktuella projekten och höjdpunkterna under valperioden. Man uppmuntrar till en aktiv diskussion om EU-frågor i form av gallupar och debatter.

Val till Europaparlamentet förrättas i Finland söndagen den 7 juni 2009

Förhandsröstning ordnas i hemlandet 27.5–2.6.2009 och utomlands 27–30.5.2009. Från Finland utses 13 ledamöter för mandatperioden 2009–2014. Alla finländska medborgare eller medborgare i ett annat EU-land, vilka har rösträtt i valet, kan ställa upp i valet till Europaparlamentet. Varje parti kan ställa upp högst 20 kandidater. Kandidatnomineringen avslutas i Finland den 28 april.

Europaparlamentet är den enda EU-institution som medborgarna väljer med direkta val. Valet förrättas i medlemsstaterna enligt den nationella vallagstiftningen. Vid valet väljs sammanlagt 736 ledamöter till parlamentet. I parlamentet tillhör ledamöterna politiska grupper, som bildas enligt de politiska åskådningarna. För närvarande finns det sju politiska grupper i Europaparlamentet.

Mer information:

Webbplatsen Val 2009

Europarlamentets informationskontor i Finland

Justitieministeriet: Val till Europaparlamentet 2009

Information om Europaparlamentet på Europainformationens webbplats

Valsystemet vid val av ledamöter till Europaparlamentet (Europainformationens infoblad 3b/2008)

Europavalet 2009: valkampanj på nätet?

Det är en utmaning att få finländarna att rösta i Europavalet (Europainformationen 27.2.2009)