Nyheter 16.3.2009

Europeisk medborgarkonsultation diskuterar den ekonomiska och sociala framtiden

Foto: ECCDen europeiska medborgarkonsultationen arrangeras nu för andra gången. (Foto: ECC)

European Citizens’ Consultations är en medborgardebatt om EU:s framtid som involverar EU:s alla medlemsländer. De nationella konsultationerna arrangeras i mars i alla EU-länder.

Nyligen utförda opinionsundersökningar visar att sociala och ekonomiska frågor är ett stort bekymmer för allmänheten i Europa. 2009 års konsultation fokuserar därför på att inför EU-valet hitta svar på frågan hur unionen kan påverka medborgarnas ekonomiska och sociala framtid i en globaliserad värld. Den finländska konsultationen arrangerades 14–15 mars i Helsingfors och i den deltog sjuttio slumpmässigt valda representanter.

Öppet diskussionsforum på webben

Foto: Europeiska kommissionenHur ser du på din framtid? (Foto: Europeiska kommissionen)

Medborgardebatten förs på konsultationens webbplats, som ger möjlighet att diskutera de utmaningar EU står inför och lägga fram förslag för nationella och EU-beslutsfattare. De idéer och förslag som utvecklas i diskussionerna har fungerat som grund för konsultationerna som hålls i mars. Efter konsultationerna har medborgarrekommendationerna lagts fram för beslutsfattarna i respektive medlemsland. I Finland överlämnades dom åt migrations- och europaminister Astrid Thors.

De framlagda rekommendationerna kan sedan kommenteras på konsultationernas webbplatser. Därefter kommer deltagarna i de nationella konsultationerna runtom i Europa att rösta om rekommendationerna. Den fastställda listan av rekommendationer kan sedan igen diskuteras online. Resultatet av konsultationerna överlämnas till EU-beslutsfattare vid ett europeiskt medborgartoppmöte som hålls i maj i Bryssel. På hösten 2009 kommer rekommendationerna från medborgarna att diskuteras med de nyvalda ledamöterna av Europaparlamentet och opinionsledarna vid regionala konferenser.

Folkomröstningarna gav impulsen till att arrangera konsultationer

Foto: ECC, den finländska konsultationen 2007/Anne NisulaUngefär femtio personer deltar i den finländska konsultationen (Foto: ECC, den finländska konsultationen 2007/Anne Nisula)

Medborgarkonsultationerna arrangerades för första gången 2007, då den finländska konsultationen hölls i Tammerfors. Diskussionen fokuserade då på energi och miljö, familj och socialt välbefinnande samt invandring och EU:s globala roll.

Den finländska medborgarkonsultationen organiserades av Svenska Studiecentralen och Sivistysliitto Kansalaisfoorumi. Svenska Studiecentralens kontaktperson Sebastian Gripenberg berättar att bakgrunden till konsultationerna 2007 var de folkomröstningar som hölls i Frankrike och Nederländerna och som klart visade att det fanns en klyfta mellan beslutsfattarna och medborgarna. Den belgiska stiftelsen King Baudouin Foundation tog då initiativ till att arrangera konsultationer och samlade ihop en grupp på över fyrtio europeiska stiftelser och organisationer för att genomföra projektet.

Detta års konsultation finansieras av Europeiska kommissionens ”Debate Europe”-program. I finansieringen i Finland deltar Svenska Kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska folkskolans vänner. Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallström har sagt att medborgartoppmötet alltid borde hållas i samband med EU:s toppmöten. Tills vidare är det inte klart om de europeiska medborgarkonsultationerna kommer att ordnas regelbundet.

Mer information:

Sammandrag av konsultationens 2009 resultat i Finland

Europeiska Medborgarkonsultationens webbplats

Europeiska Medborgarkonsultationen i Finland

Synpunkter från den finländska ECC-konsultationen 2007 (PDF-fil på engelska)

Europainformationen: Medborgarforum diskuterade medborgarnas och Finlands möjligheter att påverka i EU, 14.4.2008

Europeiska kommissionen – Debate Europe på svenska