Nyheter 16.3.2009

Europeiska unionens personalval förnyas

Foto: Europeiska kommissionenDe som är intresserade av att arbeta vid EU kan nu testa sin lämplighet i förväg med ett exempelprov. (Foto: Europeiska kommissionen)

Europeiska unionen förnyar sin rekryteringsprocess. Målet är att försnabba ansökningsförfarandet och flytta tyngdpunkten för bedömningskriterierna från EU-kunskap till yrkesskicklighet.

Syftet med reformen är att locka sökande med ännu större yrkesskicklighet och erfarenhet till en EU-karriär. Moderniseringen av ansökningsprocessen sattes igång efter att unionens ombudsman fått flera klagomål om oklarheter i bedömningskriterierna och urvalsförfarandet. Utifrån responsen ska vid uttagningen av personal läggas mindre vikt än tidigare vid de sökandes kunskaper om EU och dess historia, och större vikt vid yrkesskicklighet och sakkunskap.

Urvalsprov dvs. öppna uttagningar ordnas i fortsättningen mer regelbundet, och tidsåtgången skärs ned till 5–9 månader. Tidigare har hela processen kunnat pågå mellan ett och två år. Nytt i urvalsförfarandet är också att de som är intresserade av att arbeta vid EU-institutionerna kan testa sin lämplighet på förhand genom att göra exempelprov som finns på EU:s rekryteringsbyrå EPSO:s webbplats. På samma sidor finns annonser om kommande uttagningsprov på 23 olika språk.

Uttagningsprov öppnar vägen för en EU-karriär

Foto: Europeiska kommissionenI EU arbetar 40 000 personer med skiftande arbetsuppgifter. (Foto: Europeiska kommissionen)

Anställda vid Europeiska unionen arbetar ofta som handläggare, sekreterare, jurister, översättare eller tolkar. Vid EU-institutionerna arbetar omkring 40 000 personer som kommer från olika delar av Europa, och vid uttagningen av personal iakttas en likvärdig representation för de olika områdena. Över tusen finländare arbetar vid EU.

De som vill göra EU-karriär måste vara medborgare i ett EU-land, och förutsätts ha fördjupade kunskaper i minst ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i ytterligare ett av dessa språk. Dessutom anges i utlysningen de särskilda krav på utbildning och yrkeserfarenhet sökande måste uppfylla. Uttagningar kan organiseras inom specifika sektorer, inom samtliga sektorer gemensamt eller exempelvis riktas till vissa språkområden.

Hittills har man gallrat bland de sökande med hjälp av en urvalsprocess i tre steg som består av urvalsprov, skriftliga och muntliga prov. Man väntar sig emellertid att urvalsförfarandet ska förändras betydligt när kompetensbaserade testmetoder införs år 2010 inom ramen för EPSO:s utvecklingsprogram. Sökande som blivit godkända i uttagningen förs in i den så kallade reservlistan som gäller en viss tid. EU-institutionernas personalavdelningar använder dessa förteckningar när de behöver anställa folk.

Närmare information:

Europeiska unionens rekryteringsbyrå EPSO

Statsrådet ─ EU-arbetsplatser

Europeiska unionens officiella tidning

Praktik vid EU-institutionerna

Jobba för EU! Europeiska kommissionen, 5.3.2009

EPSO:s utvecklingsprogram ─ EPSO, 11.9.2008 (pdf-fil på engelska)