Nyheter 18.3.2009

Mycket arbete återstår för att uppnå jämställdhet i EU

Foto: EuropaparlamentetEuropaparlamentariker Sirpa Pietikäinen sade sig ibland stöta på reaktionen "ska vi prata om jämställdhetsfrågor nu igen?" (Foto: Europaparlamentet)

Europaparlamentet arrangerade ett kaffemöte för journalister där Europaparlamentarikerna Hassi, Pietikäinen och Jäätteenmäki och riksdagsledamot Guzenina-Richardson enhälligt konstaterade att vi borde få se kvinnor på topposter i EU och att båda könen ska vara representerade bland de finländska kommissionärskandidaterna.

Satu Hassi undrade varför alla höga EU-tjänstemän är män, när till exempel Condoleezza Rice och Hillary Clinton är framträdande inom amerikansk utrikespolitik. Om Lissabonfördraget träder i kraft tillsätts fyra topptjänster i Europeiska unionen: Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, parlamentets talman och den höga representanten för utrikes- och säkerhetspolitiken, det vill säga EU:s "utrikesminister". Tills vidare är ingen kvinna på förslag till någon av posterna.

Hassi kunde se till exempel kommissionens vice ordförande Margot Wallström, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, brittiska utrikesministern Margaret Beckett eller Europaparlamentariker Diane Wallis på topposterna i EU. Centerkvinnornas ordförande Anneli Jäätteenmäki anser att Finland kunde utnämna en kvinnlig kommissionärskandidat utöver utvidgningskommissionär Olli Rehn utan att det skulle äventyra nationella intressen.

Panelen ansåg att kvinnokvoter ska bevaras tills vi uppnått jämställdhet mellan kvinnor och män också i praktiken, vilket till exempel redan är fallet när det gäller regional och partipolitisk jämlikhet i representationsuppdragen.

Publiken bestod främst av kvinnliga journalister som i sitt jobb lagt märke till att det är svårt att få Europaparlamentariker att diskutera kvinnofrågor. Kvinnor vill enligt journalisterna inte stämplas som feminister, och männen brinner inte heller för frågan.

Principen om lika lön för lika arbete ingick redan i Romfördraget 1957

Foto: Europeiska kommissionenFamiljeplikter driver kvinnor till deltidsjobb fyra gånger oftare än män. (Foto: Europeiska kommissionen)

Europeiska kommissionen startade på internationella kvinnodagen en kampanj för att avskaffa löneskillnaden mellan kvinnor och män. Kampanjen bygger på principen om lika lön för lika arbete, som skrevs in redan i Romfördraget 1957. År 1975 antogs ett direktiv som förbjuder lönediskriminering
mellan kvinnor och män. Inom EU tjänar kvinnor för närvarande i medeltal 17,4 procent mindre än män.

Kommissionen rapporterar årligen om hur jämställdheten mellan kvinnor och män utvecklas. Enligt rapporten från 2009 är kvinnornas sysselsättningsgrad 58 procent i enlighet med målen i Lissabonstrategin (och männens 73 procent), men det finns stora skillnader mellan medlemsländerna. Bland föräldrar till barn under tolv år jobbar kvinnor fortfarande mycket mer sällan än män. Kvinnor är fortfarande mycket oftare deltidsanställda än män (31 procent av kvinnorna och 8 procent av männen). Kvinnor utgör också majoriteten i branscher där lönerna är lägre. Ändå är 59 procent av alla nyutexaminerade från universitet kvinnor.

Kvinnor är underrepresenterade i både ekonomiskt beslutsfattande och europeisk politik

Kommissionären med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter Vladimir Spidla tar i sin rapport "Women in European politics – time for action" ställning till det låga antalet kvinnor i EU:s beslutsfattande. I år väljs ett nytt Europaparlament och en ny kommission och många höga EU-tjänster tillsätts, så medlemsländerna har nu en möjlighet att föreslå kvinnliga kandidater till EU-tjänsterna.

Alla EU-länders centralbanker leds av en man och nästan 90 procent av styrelsemedlemmarna i centrala företag är män. Enligt Spidlas rapport skulle även finanskrisen påverkas positivt om kvinnor deltog mer i näringslivets beslut. Kvinnor skulle ge företag och näringslivets institutioner bättre styrning och ledarskap.

Endast 24 procent av ledamöterna i de nationella parlamenten är kvinnor, och i Europaparlamentet är kvinnornas andel 31 procent. Män har fortfarande bättre chanser att bli invalda. Uträkningar efter val i europeiska länder visar att om hälften av kandidaterna är kvinnor är kvinnornas andel av de invalda ändå bara 39 procent. För att uppnå en jämställd situation i den slutliga representationen borde kvinnorna utgöra mer än 60 procent av kandidaterna.

 

Mer information:

Webbplatsen Send2women.eu verkar för fler kvinnor på höga poster inom EU

Europeiska kommissionens kampanj för att avskaffa löneskillnaden mellan kvinnor och män

Eurobarometerundersökning: majoriteten av europeiska män och kvinnor anser att män styr politiken

European women’s lobbys kampanj 50/50 för lika representation för kvinnor och män i EU:s institutioner

Kommissionär Spidlas rapport Women in European politics (på engelska)

För få kvinnor i politiken