Nyheter 1.4.2009

Kreavitetet och innovation är teman för år 2009

Foto: Europeiska unionens webbportalSyftet med temaåret är att framhålla att kreativitet och innovation är nyckelfaktorer för utvecklingen inom ekonomin och samhället och att de har en stor betydelse i den globala konkurrensen. (Foto: Europeiska unionens webbportal)

År 2009 är Europeiska året för kreativitet och innovation. Under året kommer olika slag av kampanjer och evenemang att äga rum runtom i Europa.

Till ambassadörer för temaåret har kallats meriterade personer inom kreativitet och innovation. En av ambassadörerna är Esko Aho, Nokias direktör med ansvar för samhällsrelationer och tidigare statsminister. Vid lanseringen av temaåret i Prag uppmanade ambassadörerna EU:s institutioner och medlemsländer att trots finanskrisen satsa på kreativitet, kunnande och utbildning. Det skulle vara fel att i detta skede skära ner på finansieringen av forskning och utbildning, eftersom kreativitet och innovation är nyckelfaktorer med tanke på förändringen av befolkningsstrukturen i Europa, globaliseringen och klimatförändringen.

Förutom utbildning och kultur omfattar temaåret också näringslivs-, regional- och forskningspolitik. Under temaåret ska de europeiska länderna samarbeta för att i högre grad stödja kreativitet och innovation.

Temaåret främjar export av finländsk utbildning

Foto: Europeiska unionens webbportalI enlighet med de nordiska ländernas gemensamma tema närmar man sig innovation och kreativitet ur de ungas perspektiv. (Foto: Europeiska unionens webbportal)

I Finland har kreativitet och innovation skrivits in i regeringsprogrammet. Temaåret anknyter till undervisningsministeriets projekt för att främja utbildningskompetens och utbildningsexport. Direktör Kirsi Lindroos, som är koordinator för temaåret i Finland, tror att temaåret kan främja exporten av finländsk utbildning. I de nordiska länderna kulminerar samarbetet kring temaåret i slutet av 2009. Lindroos berättar att man planerar att då arrangera en konferens kallad "Innovations and creativity at the hands of young people". Konferensen kommer att hållas på Island och det är främst ungdomar som ska arrangera konferensen och delta i den.

Mer information:

Undervisningsministeriets webbtidning 13.11.2008: År 2009 är temaår för kreativitet och innovation

Webbplatsen för Europeiska året för kreativitet och innovation

Undervisningsministeriets webbplats för Europeiska året för kreativitet och innovation

Official launch of the European Year 2009 in Prague (Europeiska kommissionens pressmeddelande 8.1.2009 på engelska)