Nyheter 6.4.2009

Sverige förbereder sig för ett EU-ordförandeskap med stora utmaningar

Foto: RegeringskanslietÖppenhet, dialog, det nordiska ljuset, hör till de ledord som beskriver det svenska EU-ordförandeskapets logotyp. (Foto: Regeringskansliet)

Sverige tar i början av juli över ordförandeskapet för Europeiska unionen efter Tjeckien. Förberedelserna pågår för fullt i Sverige. Klimat- och energifrågorna kommer att prioriteras under ordförandeskapet.

Sverige är EU:s ordförande från början av juli till årets slut. Enligt planerna ska över hundra möten arrangeras i Sverige under ordförandeskapet, varav elva är ministermöten. Öppenhet, effektivitet och dialog är de ledord som den svenska regeringen ställt upp för ordförandeskapet. Detta syns också i ordförandeskapets logotyp, som Sveriges EU-minister Cecilia Malmström presenterade i mars.

För att kontinuiteten i unionens arbete ska bevaras trots att ordförandeskapet roterar vart halvår, startade EU:s ministerråd 2006 ett samarbete i grupper mellan tre länder. Den första trion bestod av Tyskland, Portugal och Slovenien. Sverige har sedan sommaren 2008 samarbetet med det nuvarande ordförandelandet Tjeckien och det tidigare ordförandelandet Frankrike. Samarbetet styrs av ett program som överspänner 18 månader och som görs upp på förhand. I detta program utstakas riktlinjerna för arbetet under ordförandeskapen.

Sverige fokuserar på miljöfrågor

Frågor som skrivits in i det gemensamma ordförandeskapsprogrammet för Frankrike, Tjeckien och Sverige är bland annat Lissabonfördraget och Lissabonstrategin samt klimat och energi. Sveriges regering har valt följande fem övergripande teman för ordförandeskapet:

  • klimat, miljö och energi
  • jobb, tillväxt och konkurrenskraft
  • ett tryggare och öppnare Europa
  • EU:s Östersjöstrategi
  • EU som global aktör och fortsatt utvidgning.

En FN-konferens som fokuserar på klimatförändringen arrangeras i Köpenhamn i december, och avsikten är att det svenska ordförandeskapet ska inleda beredningen av ett nytt globalt avtal för att minska utsläppen. Inom miljön prioriterar det svenska ordförandeskapet ytterligare ekosystemen och den biologiska mångfalden samt en utveckling av den europeiska ekonomin i en mer ekoeffektiv riktning.

Förändringar präglar det svenska ordförandeskapet

Foto: EuropaparlamentetValet till Europaparlamentet hålls precis innan det svenska ordförandeskapet inleds. (Foto: Europaparlamentet)

Sverige var förra gången EU-ordförande 2001. Unionens sammansättning har ändrats betydligt sedan dess; i stället för 15 medlemsstater är nu 27 länder med och fattar de gemensamma besluten. Sverige vill markera sitt mål att föra hela Europas talan genom att använda domänen .eu i ordförandeskapets webbadress. Tidigare har ordförandeländerna använt sin egen nationella domän.

Den globala ekonomiska krisen kommer ofrånkomligen att stå i förgrunden under det svenska ordförandeskapet. Därtill påverkas förberedelserna inför ordförandeskapet av många institutionella utmaningar inom EU. När det svenska ordförandeskapet inleds har valet till Europaparlamentet precis hållits och dessutom kommer en kommission att ta vid.

En annan stor utmaning är att tills vidare har inte alla EU:s medlemsländer ratificerat unionens nya grundfördrag, Lissabonfördraget. När Sverige förbereder sig inför ordförandeskapet måste man därför ta hänsyn till att både det gamla och det nya fördraget eventuellt existerar.

EU:s ordförandeland har ansvar och makt

Foto: Europeiska unionens rådSveriges statsminister Fredrik Reinfeldt och EU:s utrikespolitiske representant Javier Solana diskuterade det kommande ordförandeskapet i februari 2009. (Foto: Europeiska unionens råd)

Ordförandeskapet är varje medlemslands skyldighet och rättighet. Varje medlemsstat i Europeiska unionen fungerar som EU:s ordförande i tur och ordning under ett halvår. Europeiska rådet har tills vidare fastställt rotationssystemet fram till 2019.

Ordförandelandet har i uppgift att leda arbetet i EU:s råd, omfattande allt från arbetsgruppsmöten till Europeiska rådets möten. Ordföranden bestämmer när möten ska hållas, gör upp dagordningarna och svarar för att de viktigaste frågorna drivs framåt. Ordförandelandet representerar också rådet i Europaparlamentet och övriga EU-institutioner.

I relationerna mellan EU:s medlemsstater fungerar ordförandelandet som förhandlare, och det ska vara opartiskt och handla i samtliga medlemsländers intresse. Ordförandelandet ansvarar också för unionens relationer till internationella organisationer och tredje länder tillsammans med EU:s utrikespolitiske representant och kommissionens ordförande.

Mer information:

Det svenska EU-ordförandeskapets webbplats

Regeringens EU-ordförandeskapssidor

Miljödepartementets pressmeddelande om förberedelserna inför ordförandeskapet, februari 2009 (PDF-fil på engelska)

Logotypen för Sveriges kommande EU-ordförandeskap presenterades, EU Observer, 2.3.2009 (på engelska)

EU-minister Cecilia Malmström om prioriteringarna under det svenska ordförandeskapet 2009, Sveriges ambassad i Helsingfors, 3.3.2008

Det tjeckiska EU-ordförandeskapets webbplats – Ordförandetrion (på engelska)

Det gemensamma programmet för Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges EU-ordförandeskap (PDF-fil på engelska)