Nyheter 9.4.2009

EU-länderna fasar ut glödlamporna

Foto: Europeiska kommissionenKraven på energieffektivitet kommer att skärpas inom EU ända fram till 2016. (Foto: Europeiska kommissionen)

Europeiska unionens medlemsländer vill på grund av miljön bli kvitt glödlamporna. Unionens medlemsstater understöder kraven på energieffektivare lampor i hushållen.

Europeiska kommissionen antog i mars två förordningar om krav på energieffektivitet och varudeklarationer för glödlampor, halogenlampor och lysrörslampor som används i hushåll och för lysrör, högtryckslampor och därtill hörande strömledare som används i kontor, gatubelysning och inom industrin. Traditionella lampor och andra produkter som förbrukar mycket energi fasas ut från marknaden stegvis så att tillverkarna hinner anpassa sin produktion till de nya kraven.

EU-förordningarna fasar ut glödlamporna stegvis med början i september 2009 så att först tillåts inte 100-wattslampor på EU:s marknad. Glödlamporna tas helt och hållet bort från marknaden i september 2012, då begränsningarna utvidgas att gälla också 40 och 25 watts glödlampor.

Den nya EU-förordningen förbjuder inte egentligen användningen av glödlampor, men kraven på energieffektivitet sätts så att de slutligen försvinner från marknaden. Förutom energieffektivitet kommer man också att fastställa funktionella krav på lamporna bland annat gällande livslängd, ljuskällans starttid, ljusflödesbibehållning och färgåtergivning. Efter att kraven trätt i kraft får inte nya glödlampor längre införas på marknaden om de inte uppfyller de uppställda bestämmelserna. De lager av lampor som företagen har får naturligtvis säljas slut.

Mycket el kan sparas vid belysning

Genom en förbättring av belysningens energieffektivitet genomförs förutom EU:s mål också den finländska regeringens långsiktiga klimat- och energistrategi vad gäller elförbrukningen. Belysningen står för 22 procent av hushållens elförbrukning i Finland, vilket är den största enskilda andelen av hushållselen. Därför uppskattar man att där också finns den största potentialen för inbesparingar.
Med de skärpta kraven uppskattar man att kunna spara 39 TWh i EU år 2020. Den totala elförbrukningen i Finland var cirka 90 TWh år 2007.

Energisparlamporna är miljöfarligt avfall

Enligt ramdirektivet för ekodesign ska genomförandeåtgärder för potentiella produktgrupper med stor betydelse för miljön utarbetas. Genomförandeåtgärderna tar hänsyn till viktiga påverkningar på miljön (bl.a. energi-, kemikalie- och materialanvändning). Genomförandeåtgärderna ställer upp en basnivå som krävs av produkter som tillverkas inom EU eller som importeras till den europeiska marknaden. Dessa krav gäller förutom lampor också många andra elapparater, allt från televisionsapparater till varmvattenberedare, kylanordningar och elmotorer.

I fråga om lamporna innehåller genomförandeåtgärden i huvudsak funktionella krav och krav på energieffektivitet, men också en maximinivå för kvicksilver, som är 1,23 mg. Eftersom lamporna innehåller kvicksilver kommer man att fästa speciell vikt vid hur det tas tillvara och återvinns. Man försöker göra återvinningen så enkel som möjlig för konsumenterna. Detta också på grund av att energisparlamporna enligt EU:s direktiv om el- och elektronikavfall omfattas av producentansvaret, medan glödlamporna inte gör det. Konsumenterna har rätt att kostnadsfritt lämna apparater som omfattas av producentansvaret på insamlingsställen. Producenterna ansvarar alltså för kostnaderna för avfallshanteringen av sina produkter som omfattas av producentansvaret.

Mer information:

Hei, hei hehkulampuille! Europaparlamentets pressmeddelande på finska

EU-asetus poistamassa kaikki hehkulamput markkinoilta 1.9.2012 – 100 W lamppuja ei enää markkinoille elokuun 2009 jälkeen. Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 10.12.2008