Nyheter 14.4.2009

Åbo, Europas kulturhuvudstad 2011, förbereder sig för temaåret

Foto: Åbo2011Trots att programmet för kulturhuvudstadsåret i Åbo 2011 ännu inte i sin helhet har avslöjats för allmänheten, betyder det inte att det stora projektet inte skulle framskrida. Temaåret planeras i samarbete med Tallinn, som är Europas andra kulturhuvudstad 2011. Östersjön kommer att vara det bärande temat i samarbetet.

Stiftelsen Åbo 2011 som planerar kulturhuvudstadsåret litar på att projektet ska bli en framgång såväl konstnärligt som ekonomiskt. Man hoppas att den uppställda budgeten ska hålla, trots den globala ekonomiska krisen. Stiftelsens kommunikationschef Saara Malila berättar att programteamet arbetar intensivt med programmet detta år, men själva programmet avslöjas ännu inte.

”Vissa projekt och större teman offentliggörs redan i år, men programmet för kulturhuvudstadsåret publiceras i sin helhet först sommaren 2010”, berättar Malila.

Programmet för kulturhuvudstadsåret i Åbo planeras i nära samarbete med den andra kulturhuvudstaden 2011, som är Tallinn. I Estland finns en ungefär lika stor organisation som arbetar med det europeiska kulturhuvudstadsåret där.

Malila uppger att samarbetet blir intressant, eftersom kulturhuvudstäderna denna gång finns så nära varandra. Det bärande temat i samarbetet är Östersjön och välbefinnandet i regionen. Ett fastställt projekt är ”Minnet” mellan Finland och Estland.

Temaårets program ska ha en europeisk dimension

Den viktigaste uppgiften för Stiftelsen Åbo 2011 är att bygga upp programmet, se till att det genomförs på ett framgångsrikt sätt och att uppfylla EU-epiteten. Kulturhuvudstadsprogrammet ska uttryckligen planeras för året som Europas kulturhuvudstad. Programmet ska också ha en europeisk dimension och det ska på bred bas beröra invånarna i staden och medborgarna.

Programmet i Åbo byggs uttryckligen upp enligt dessa epitet. Stora projekthelheter i programmet, vilka i dag är fastslagna, är internationalism, kreativ ekonomi och välfärd. Andra teman är skärgården, mörkret, ungdomskultur, möten mellan olika branscher, vardagen, Aura å och motion.

Kulturhuvudstadsprojektet är ett gemensamt projekt för alla

Foto: EuropainformationenEnligt kommunikationschef Malila är det ett privilegium att Åbo utsetts till Europas kulturhuvudstad. Det är en unik händelse, som inte blir aktuell på nytt inom en nära framtid. Det är först någon gång på 2030-talet som en stad i Finland nästa gång kan bli kulturhuvudstad. (Foto: Europainformationen)

Kulturhuvudstadsprojektet ska inte vara ett projekt som enbart marknadsför Åbo stad och näringslivet, och inte heller ett forum där stadens konstliv kan visa upp sig. Avsikten är att kulturhuvudstaden ska vara ett gemensamt projekt för alla, såväl för dem som bor i Egentliga Finland som för offentliga och privata aktörer. Syftet är att alla dessa ska föras samman så att Åbos kulturella status förstärks.

I år hämtar Stiftelsen Åbo 2011 kulturhuvudstaden närmare Åboborna och hela landskapet med temat Din kulturhuvudstad. Genom de tre kampanjer som omfattas av temat utmanar man alla att ta del i att bygga upp feståret. Kampanjerna är ”Gärning 2011”, ”Häng med” och ”Slå det om du kan”.

Projektet Åbo 2011 strävar också efter en brett omfattad tillgänglighet och kulturell jämlikhet. Detta betyder att kulturevenemang erbjuds alla grupper, inklusive till exempel funktionshindrade och olika språkgrupper.

Den ekonomiska recessionen bekymrar, men i Åbo är man optimistisk

Hotar den ekonomiska recessionen att äta upp en del av finansieringen för kulturhuvudstadsprojektet i Åbo? Står statens och stadens finansiering fortfarande på en säker grund? Enligt kommunikationschef Saara Malila är finansieringen tryggad. För närvarande är stiftelsen mycket försiktig med utgifterna, men man litar på att projektet som helhet ska lyckas.

”Kulturhuvudstadsårets budget är uppbyggd så att Åbo stad finansierar projektet med 18 miljoner euro och olika ministerier enligt ett principbeslut av statsrådet med sammanlagt 18 miljoner euro”, berättar Malila. Därtill försöker stiftelsen samla in kring sex miljoner euro av sponsorer och samarbetspartner. EU stödjer projektet med 1,5 miljoner euro, om kulturhuvudstadsprocessen framskrider enligt målen.

Stiftelsen Åbo 2011 tror således att den ekonomiska recessionen inte kommer att inverka på genomförandet av programmet. Kommunikationschef Malila säger att projektet utgör en så stor möjlighet för företagen i området att man vet att de säkert vill vara med.

Text: Sami Peltola, Europainformationen i Egentliga Finland

Mer information:

www.turku2011.fi