Nyheter 23.4.2009

Du som är ung, låt din röst höras!

Europeiska kommissionen och MTV Networks International vill tillsammans sporra ungdomarna att rösta i Europavalet i juni. Avsikten med kampanjen ”Hör du mig Europa?” är att låta de ungas idéer och bekymmer höras och visa att deras åsikter är viktiga för Europeiska unionen.

Foto: www.caneuhearme.euKampanjen ”Hör du mig Europa?” uppmuntrar unga att rösta i det kommande Europaparlamentsvalet. (Foto: www.caneuhearme.eu)

TV-kampanjen som körde i gång nu i april på MTV ska få unga att fundera över Europas betydelse för deras dagliga liv och uppmuntra dem att berätta om sina tankar för Europeiska unionen. Under hela kampanjen kan de unga föra fram sina önskemål, behov och idéer på kampanjens webbsidor.

Kampanjen kulminerar den 30 april kl. 16.30 i en ljudvåg. Då uppmanas alla unga att tillsammans skrika ”Europa, hör du mig?” så högt de bara kan. I Berlin, Milano och Prag kan man ropa tillsammans vid ett evenemang, men alla kan delta i ljudvågen där de befinner sig. Ungdomarna kan också ropa ensamma eller tillsammans med sina vänner virtuellt genom att sända meddelanden eller videoklipp på kampanjens webbplats.

Europeiska unionen anser att de unga är unionens framtid. Därför är man i kommissionen bekymrad över ungdomarnas lama valdeltagande. I det senaste EU-valet röstade endast 18 procent av de europeiska ungdomarna mellan 18 och 25 år. Genom kampanjen vill man sporra de unga att ta del av Europeiska unionens politik, eftersom deras röst har betydelse för unionens utveckling.

Mer information:

Webbplatsen Hör du mig Europa?