Nyheter 24.4.2009

EU:s råd diskuterar Mellanöstern och förbindelser med USA

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande 121/2009
24.4.2009

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel måndagen den 27 april. Huvudteman för mötet är fredsprocessen i Mellanöstern och samarbete med USA. Utrikesminister Alexander Stubb representerar Finland vid mötet.

Rådet diskuterar situationen i Mellanöstern. På dagordningen står den nya israeliska regeringens första skeden, palestiniernas interna förhandlingar och EU:s möjligheter att påverka särskilt i associeringsrådet EU-Israel. Finland anser att det är viktigt att signalera till den nya israeliska regeringen att den fullt ut måste förbinda sig att infria den förra regeringens löften, inklusive tvåstatslösningen. Finland betonar också vikten av effektiva EU-åtgärder till stöd för rättsstatsutvecklingen i de palestinska områdena, eftersom en fungerande rättsstat är en förutsättning för en trovärdig tvåstatslösning.

På agendan står uppföljningen av mötet mellan EU-länderna och USA:s president. Finland välkomnar USA:s syn på Afghanistan, som närmar sig EU:s ståndpunkt. Finland stöder en stärkning av EU:s roll och en ökning av de civila resurserna i Afghanistan och stöder avsikten att ordna ett toppmöte mellan EU och Pakistan i syfte att stöda Pakistan i kampen mot terrorism. I frågan om Irans kärnprogram betonar Finland vikten av enighet inom EU och samarbete med USA.

Rådet diskuterar och antar slutsatser om situationen i Burma/Myanmar. Ministrarna har för avsikt att förlänga sanktionerna mot landets regim. Enligt Finland är det viktigt att inte isolera Burma/Myanmar, utan att i stället söka nya metoder, såsom dialog, som kan påverka demokratiseringsprocessen positivt. Finland förutsätter att alla politiska fångar, däribland Aung San Suu Kyi, friges för att oppositionen ska ha verkliga möjligheter att delta i valet som planeras till början av år 2010.

Europeiska kommissionen presenterar framstegsrapporter om den europeiska grannskapspolitiken för ministrarna. Årets rapporter innehåller även förslag om bekämpning av finanskrisens effekter i partnerländerna. Finland betonar att öst och syd ska beaktas jämlikt i utvecklingen av grannskapspolitiken. Rådet diskuterar också förberedelser inför toppmötet om det östliga partnerskapet samt Ukraina och Moldavien.

Rådet behandlar EU:s åtgärder mot olaglig invandring i Medelhavet. Bakom ärendet ligger gruppen olagliga invandrare som den turkiska båten Pinar plockade upp i Medelhavet. Invandrarna försökte ta sig till Europa, och Italien har tagit emot dem. Andra teman för de yttre förbindelserna är Sri Lanka, uppföljningskonferensen till Durban och EU:s politik för mänskliga rättigheter.

Rådet diskuterar dessutom läget i de kroatiska förhandlingarna om medlemskap i EU. Gränstvisten mellan Slovenien och Kroatien har kastat sin skugga över Kroatiens medlemskapsförhandlingar, och en lösning vore önskvärd. Ordförandelandet Tjeckien ger ministrarna närmare upplysningar om toppmötet om sysselsättning i Prag torsdagen den 7 maj och om toppmötet Southern Corridor i Prag fredagen den 8 maj, vars syfte är att stärka partnerskapet mellan EU och länderna vid Kaspiska havets energikorridor.

Ytterligare information: ambassadrådet Markku Lampinen, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5330 eller 040 726 6124, och sakkunnig, EU-ärenden Sanna Ek, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2150