Nyheter 7.5.2009

Europadagen firas igen 9 maj

Europadagen firas i maj i hela Europeiska unionen till minne av Schumandeklarationen. Också i Finland uppmärksammas uppkomsten av den europeiska integrationen med evenemang på många orter.

Foto: EuropainformationenEuropadagen firas i Esplanadparken. (Foto: Europainformationen)

Firandet av Europadagen grundar sig på Frankrikes utrikesminister Robert Schumans uttalande den 9 maj 1950, som ledde till skapandet av det som idag är Europeiska unionen. I deklarationen som författats av Jean Monnet föreslog Schuman att en federation skulle inrättas för att bevara freden. Målet om att bevara freden har uppnåtts och medlemsländerna i Europeiska unionen och dess föregångare Europeiska gemenskapen har aldrig fört krig mot varandra.

Europadagen har firats i Europeiska unionens medlemsländer och i många andra europeiska länder sedan 1986. Den är en de fem symbolerna för EU. Avsikten med Europadagens evenemang är att föra unionen närmare sina medborgare och medborgarna närmare varandra.

I Finland firas Europadagen nu för femtonde gången. På 24 orter ordnas evenemang i tecknet av Europeiska unionens temaår om kreativitet och innovation och det kommande Europavalet. Inrikesministeriet rekommenderar flaggning på Europadagen.

Mer information om Europadagens evenemang finns bland annat på Finland i Europa rf:s webbplats och i Europainformationens kalender.

Mer information:

Schumandeklarationen

Inrikesministeriets rekommendation om flaggning

Europadagens webbplats