Nyheter 19.5.2009

Enighet om samarbetets betydelse satte fart på diskussionerna mellan EU och USA

Foto: Europeiska unionens rådUSA:s utrikesminister Hillary Clinton var den första i Barack Obamas administration som besökte Europa. (Foto: Europeiska unionens råd)

USA:s nya utrikesminister Hillary Clinton träffade representanter för EU och dess medlemsländer i Bryssel första veckan i mars. Vid mötena betonades starkt vikten av det transatlantiska samarbetet.

Minister Clinton deltog i Bryssel i en middag med representanter för USA och europeiska länder. Till mötet hade inbjudits EU-ländernas, Natoländernas och Schweiz utrikesministrar, Europeiska unionens utrikespolitiske representant Javier Solana, kommissionären med ansvar för de yttre förbindelserna Benita Ferrero-Waldner och Natos generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer. Från Finland deltog utrikesminister Alexander Stubb.

Vid det informella mötet behandlades utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, framför allt relationerna till Ryssland, Afghanistan och Mellanöstern, där det tidigare i veckan hade ordnats en gemensam återuppbyggnadskonferens. Europeiska unionen och USA är eniga om att samarbetet med Ryssland ska få stöd, och Clinton berättade att USA stödjer samverkan mellan EU och Nato i fredsbevarande uppdrag.

Unga européer frågade ut Clinton

Foto: EuropaparlamentetUtrikesminister Clinton och parlamentets talman Pöttering deltog i en diskussion med ungdomar. (Foto: Europaparlamentet)

Under sitt Europabesök besökte Clinton Europaparlamentet och träffade parlamentets talman Hans-Gert Pöttering. Båda deltog i en diskussion med unga européer som ordnades i parlamentet. Över åttahundra ungdomar deltog. Diskussionen fokuserade på läget i Mellanöstern, aktuella ekonomiska frågor och klimatpolitiken.

Utrikesminister Clinton betonade det transatlantiska samarbetets betydelse i kampen mot klimatförändringen och den ekonomiska krisen. I december hålls FN:s klimatmöte i Köpenhamn, och Clinton framhöll att också Kina, Indien, Indonesien och utvecklingsländerna måste sluta upp i samarbetet för att avvärja klimatförändringen.

EU fungerar som exempel för USA i klimatfrågorna

Foto: Europeiska unionens rådUnder sitt besök träffade Hillary Clinton företrädare för EU:s ordförandeland, rådet och kommissionen. (Foto: Europeiska unionens råd)

Under sitt besök förde Hillary Clinton bilaterala diskussioner med Karel Schwarzenberg, som är utrikesminister i EU:s ordförandeland Tjeckien, EU:s utrikespolitiska representant Javier Solana och Benita Ferrero-Waldner, som representerade kommissionen. I diskussionerna gick man djupare in på klimatförändringen, den ekonomiska krisen och relationerna till tredje länder.

Enligt Clinton har Obamas administration engagerat sig i ett EU-samarbete på ny nivå. Inom den alternativa energiproduktionen investerar man i USA som bäst i forskning, nya former av bränsletransporter och i att förbättra elnätet. Clinton sade att hennes land lär sig av EU hur man skapar ramar för att reglera klimatförändringen. Hon sade också att det är ett misstag om beslutsfattarna nu skjuter upp klimatfrågorna med hänvisning till den ekonomiska krisen. Unionens kommissionär för de yttre förbindelserna Benita Ferrero-Waldner uttryckte sin tillfredsställelse över att tack vare den nya administrationen i Washington går EU och USA nu går i samma riktning.

Toppmöte arrangeras i början av april

Vid mötet mellan EU-ledarna och utrikesminister Clinton diskuterades också ett kommande toppmöte mellan Europeiska unionen och USA. Toppmötet ska hållas i Prag den 5 april, genast efter G20-ländernas toppmöte i London och Natos toppmöte i Strasbourg. USA:s president Obama kommer också att delta i toppmötet i Prag.

Under sitt Europabesök träffade utrikesminister Clinton ytterligare Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Från Bryssel reste Clinton till Genève, där hon träffade Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov.

Mer information:

Hillary Clinton betonar miljöfrågan i diskussion på Europaparlamentet, 6.3.2009

Företrädare för EU:s medlemsländer deltar i toppmöte mellan EU och USA, EU-ordförandelandets pressmeddelande, 6.3.2009 (på engelska)

USA:s representation vid Europeiska unionen (webbplats på engelska)

Minister Clintons resa till Mellanöstern och Europa 1–7.3.2009, USA:s utrikesministerium (på engelska)