Nyheter 3.6.2009

Förhandsröstningen i Europaparlamentsvalet avslutades 2.6.

17,3% av de röstberättigade förhandsröstade. I de förra Europaparlamentsvalen var motsvarande tal 16,2%. Den egentliga valdagen är söndagen den 7.6, då röstningslokalerna är öppna kl. 9-20.

Det finns åtminstone en vallokal i varje kommun och allt som allt 2500 vallokaler i hela landet. Sitt eget röstningsställe kan man ta reda på med hjälp av Befolkningsregistercentralens karta över röstställen. Finland är en enda valkrets, vilket betyder att den röstberättigade kan rösta på vem som helst av de uppställda kandidaterna.

Resultatet blir klart cirka kl. 23 på valdagen

Ennakko200I Europaparlamentsvalen förhandsröstade 17,3% av de röstberättigade. (Foto: Europainformationen)

Räkningen av förhandsrösterna inleds på valdagen tidigast klockan 15. Räkningen av förhandsrösterna försöker man få färdig på valdagen den 7.6 före kl. 20. På valdagen, då vallokalerna stängs klockan 20:00, inleds den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen. Resultatet brukar vara klart senast klockan 23:00. Rösterna räknas enligt det s.k. d’Hondska systemet precis som i riksdagsval, där partiets eller valförbundets totala röstetal också bestämmer kandidaternas placering.

Röstningsaktiviteten i Europaparlamentsvalen har varierat

I Finland har röstningsaktiviteten varit varierande i Europaparlamentsvalen: då 60,3% röstade i valen år 1996, röstade endast 31,4% år 1999 och 41,1% år 2004. För hela EU:s del har röstningsaktiviteten också sjunkit: i de första valen till Europaparlamentet år 1979 röstade 79% av de röstberättigade i Europa medan röstningsprocenten stannade på 45,7% i de förra valen. I de senaste valen år 2004 röstade man latast i Slovakien (17%) och flitigast i Belgien (90,8%) och i Luxemburg (90%) – de två senare länderna har visserligen rösttvång. Tredje flitigast röstade man på Malta (82,4%). Å andra sidan har röstningsaktiviteten även i nationella val varit något på nedgång.

Mer information

Lista på kandidaterna

Antalet förhandsröstande i hela landet och enligt valkrets (Justitieministeriets valinformationstjänst)

Rösträkningen i Europaparlamentsvalen (Justitieministeriets valsidor)

Resultatet i Europaparlamentsvalen publiceras på Europaparlamentets valsidor