Nyheter 12.6.2009

EU-rådet diskuterar det kommande Europeiska rådet, Mellanöstern och Västbalkan

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande 192/2009
12.6.2009

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder den 15 och 16 juni i Luxemburg. Centrala teman är förberedelserna inför Europeiska rådet i juni samt situationen i Mellanöstern och Västbalkan. Från Finland deltar utrikesminister Alexander Stubb och migrations- och Europaminister Astrid Thors.

Rådet förbereder Europeiska rådets kommande möte i Bryssel den 18 och 19 juni, som fokuserar på institutionella frågor, det ekonomiska och finansiella läget samt särskilt utvecklingen av finanstillsynen och förberedelserna inför klimatkonferensen i Köpenhamn. Avsikten är att man vid Europeiska rådet ska besluta bl.a. om de garantier som ska ges Irland i anslutning till Lissabonfördraget samt fatta beslut om ny ordförande för Europeiska kommissionen.

Mötet kommer att godkänna slutsatser om dialogen om visumfrihet med Västbalkan, det regionala samarbetet samt Bosnien och Hercegovina. När det gäller läget i Västbalkan kommer man särskilt att diskutera samarbetet mellan området och krigsförbrytartribunalen i Haag (ICTY). Finland anser att Serbien har gjort tillräckliga framsteg i ICTY-samarbetet för att tillämpningen av ett tillfälligt stabiliserings- och associeringsavtal ska kunna påbörjas. Enligt Finlands åsikt bör rådet ge länderna i området ett positivt budskap om att de går vidare på egna meriter mot visumfrihet.

Ministrarna kommer att diskutera fredsprocessen i Mellanöstern, valet i Libanon och utvecklingen i Syrien. Finland anser att Israels nya regering bör delges ståndpunkten att den till fullo måste ställa sig bakom en tvåstatslösning och de avtal som de tidigare regeringarna ingått. Rådet kommer också att diskutera det katastrofala läget i Gaza och utbyggnaden av kolonierna, som Israel har fortsatt med trots protester från USA och EU. EU ger efter valet nyligen sitt stöd till de demokratiska institutionerna i Libanon.

Rådet kommer att ta upp situationen i Burma/Myanmar. Finland uttryckte sin oro över situationen vid Asems utrikesministermöte i maj och anser det viktigt med en snabb reaktion från EU när oppositionsledare Aung San Suu Kyis rättegång avgörs, vilket kommer att ske inom kort. Rådet kommer också att behandla läget i Kuba. Slutsatserna handlar om att fortsätta den för ett år sedan inledda politiska dialogen och utvecklingssamarbetet med Kuba. Finland understryker vikten av att människorättsläget i Kuba förbättras och att landet på fredlig väg utvecklas till en pluralistisk demokrati.

Rådet ska inleda beredningen av övergripande planer för Afghanistan och Pakistan. Finland stöder arbetet för att stärka EU:s stabiliserings-, återuppbyggnads, utvecklings- och rättsstatsåtgärder i Afghanistan och Pakistan. Avsikten är också att ministrarna ska fatta beslut om EU:s gemensamma budskap till Förenta staterna när det gäller stängningen av fånglägret i Guantánamo. Dessutom ska rådet godkänna slutsatser om en fortsättning av EU:s operation Atalanta mot sjöröveri samt om Irak, Moldavien, civila resurser och totalitära styren.

 

Ytterligare information: Sanna Ek, sakkunnig för EU-ärenden, statsrådets EU-sekretariat, tfn 09–1602 2150, och Markku Lampinen, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn 09–1605 5330 eller 040–7266 124