Nyheter 12.6.2009

Europeiska rådet i juni ska behandla institutionella frågor, det ekonomiska och finansiella läget samt förberedelserna inför klimatmötet i Köpenhamn

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 190/2009
11.6.2009

Europeiska rådet samlas i Bryssel den 18 och 19 juni. Mötets huvudteman är de garantier Irland gavs i fråga om Lissabonfördraget, det aktuella ekonomiska och finansiella läget, finanstillsynen och klimatförändringen.

Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen, som biträds av utrikesminister Alexander Stubb och migrations- och Europaminister Astrid Thors. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Europeiska rådet fattade i december 2008 beslut om att ge Irland tillräckliga garantier i fråga om den oro som bl.a. Irlands neutralitetspolitik och befogenheter i skattefrågor väckte vid folkomröstningen om Lissabonfördraget. Dessa garantier ändrar inte Lissabonfördraget.

Europeiska rådet har för avsikt att fatta beslut om ny ordförande för Europeiska kommissionen. Finland understöder ett återval av den nuvarande ordföranden José Manuel Barroso.

Stats- och regeringscheferna ska diskutera det ekonomiska och finansiella läget samt den europeiska finanstillsynen, i synnerhet inrättandet av nya europeiska tillsynsmyndigheter. På agendan står också klimatförändringen och frågan om ett gemensamt tillvägagångssätt för unionen inför klimatmötet i Köpenhamn i december i år. Dessutom ska bl.a. finansieringsmekanismerna i fråga om klimatförändringen diskuteras.

Vid en supé för utrikesministrarna kommer man att behandla utrikesförbindelser, bl.a. Afghanistan och Pakistan, läget i Mellanöstern och säkerhetsarrangemangen i Europa.

 

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-frågor, tfn 09-1602 2180, och Sanna Ek, sakkunnig i EU-ärenden, tfn 09-1602 2150, statsrådets EU-sekretariat