Nyheter 24.6.2009

Utrikesminister Stubb: Finland stöder fullständigt EU:s säkerhets- och försvarspolitik

Utrikesminister Stubb analyserade EU-toppmötet i riksdagen den 22 juni. Foto: Hanna OvaskainenUtrikesminister Alexander Stubb betonade Finlands stöd för EU:s säkerhets- och försvarspolitik vid seminariet "EU-huippukokouksen jälkilöylyt", som analyserade EU-toppmötet förra veckan. Seminariet arrangerades av Utrikespolitiska institutet och Finland i Europa. Stubb syftade på debatten vid EU-toppmötet där Irland fick så kallade garantier för Lissabonfördraget. Irland får garantier för att fördraget inte kommer att påverka landets neutralitetspolitik, beskattning eller abortlagstiftning. Stubb betonade i sitt anförande att Finland inte vill höra till de länder som förknippar neutralitetsdebatten med EU:s säkerhetsgarantier.

Toppmötet nominerade enhälligt José Manuel Barroso till Europeiska kommissionens ordförande. Stubb konstaterade att Barroso fick EU-ledningens enhälliga stöd för en andra period som kommissionsordförande och hoppades att även parlamentet ska ge Barroso sitt stöd vid omröstningen den 15 juli. En risk är enligt Stubb att utnämningen av Barroso används som ett redskap för politiskt köpslående till exempel i valet av Europaparlamentets talman.

Stubb förundrade sig särskilt över socialisternas strävan att få talmansposten i parlamentet under den andra hälften av valperioden trots brakförlusten. Stubb önskade därför att valresultatet bättre ska beaktas och stå som grund för kommande nomineringar. Stubb föreslog dessutom att kommissionärskandidaterna i framtiden kunde ställa upp i Europaparlamentsvalet för att öka intresset för valet, legitimera de blivande kommissionärernas ställning och leda EU mot parlamentarism.

Utrikesminister Stubbs blogg (på finska)