Nyheter 26.6.2009

EU-ordförandeskapet går över till Sverige

Sverige tar i början av juli över ordförandeskapet för Europeiska unionen efter Tjeckien. Under ett halvt år leder Sverige EU:s arbete och ansvarar för utvecklingen i centrala EU-frågor. Enligt planerna ska över hundra möten arrangeras i Sverige under ordförandeskapet, varav elva är ministermöten. Öppenhet, effektivitet och dialog är ledorden för ordförandeskapet.

Sverige fokuserar på miljöfrågor

Malmström ja BildtSveriges Europaminister Cecilia Malmström och utrikesminister Carl Bildt presenterade ordförandeskapets prioriteringar i Bryssel (Foto: Gunnar Seijbold/Regeringskansliet).

Frågor som enligt det gemensamma programmet för Frankrikes, Tjeckiens och Sverikes ordförandeskap skall behandlas omfattar bland annat Lissabonfördraget och Lissabonstrategin samt klimat- och energipolitik. Sveriges program baserar sig på ett tillsammans med Frankrike och Tjeckien förhandlat 18 månaders ordförandeskapsprogram. Den svenska regeringen har valt fem tyngdpunktsområden för ordförandeskapet:

• klimat-, miljö- och energifrågor
• sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft
• ett tryggare och öppnare Europa
• EU:s Östersjöstrategi
• EU som global aktör och EU:s fotsatta utvidgning

Klimat och miljöfrågorna framhävs i slutet av Sveriges ordförandeskap, då FN:s klimatmöte ordnas den 7-18 december i Köpenhamn. Lyckade förhandlingar och skapandet av ett globalt klimatavtal som ersätter det nuvarande Kyotoavtalet finns bland de viktigaste målen under Sveriges ordförandeskap. Sverige arbetar också för havens välstånd och speciellt Östersjön toppar agendan.

Ansvar och makt präglar ordförandeskapet

Ruotsin puheenjohtajuuskauden logoDet svenska EU-ordförandeskapets logotyp beskriver öppenhet, dialog och det nordiska ljuset (Foto: Regeringskansliet).

Sverige var förra gången EU-ordförande år 2001. Unionens sammansättning har ändrats betydligt sedan dess – i stället för 15 medlemsstater är nu 27 länder med och fattar de gemensamma besluten. Ordförandelandet har i uppgift att leda arbetet i EU:s råd samt att representera rådet i Europaparlamentet och övriga EU-institutioner.

Bland utmaningarna för ordförandeskapet återfinns utnämningen av Europakommissionen, Lissabonfördragets öde samt den rådande globala ekonomiska krisen. Ordförandelandet måste vara opartiskt och får inte handla enligt egna nationella intressen utan måste beakta alla medlemsländers intresse. Ordförandelandets uppgift är att finna gemensamma lösningar samt att före de gemensamma sakerna på dagordningen framåt. Det beräknas att Sveriges EU-ordförandeskap kommer att kosta cirka en miljard kronor, eller 90 miljoner euro.

Mer information

Det svenska EU-ordförandeskapets webbplats

Svenska regeringens EU-ordförandeskapssidor

Arbetsprogrammet för det svenska ordförandeskapet

Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges gemensamma program för ordförandeskapet (på engelska)

Hemsidan för Sveriges ambassad i Helsingfors