Nyheter 30.6.2009

Billigare att använda mobiltelefon inom EU

Det blev billigare att ringa och ta emot mobilsamtal, sända textmeddelanden och använda datatjänster inom Europeiska unionen. EU:s nya förordning om roaming trädde i kraft i början av juli.

Tyttö ja kännykkäDet blev billigare att använda mobiltelefon inom EU (Bild: Helsingors stad/Comma Image Oy).

Enligt de nya bestämmelserna får mobiltelefonoperatörerna debitera högst 11 cent (exklusive moms) för textmeddelanden som skickas inom unionens område. Enligt EU:s uppgifter har de finländska konsumenterna hittills betalat i genomsnitt 25–34 cent för textmeddelanden utomlands. Det är fortsättningsvis gratis att ta emot textmeddelanden. Framöver får det kosta högst 43 cent per minut att ringa och 19 cent att ta emot ett samtal med en finländsk mobiltelefon i ett EU-land. Pristaket har nu varit 46 cent per minut för utgående samtal och 22 cent för inkommande samtal utomlands.

Mobilsurfandet blir också billigare. Priserna för dataroaming sänks genom ett pristak på 1 euro per nedladdad megabyte. Det nuvarande genomsnittliga grossistpriset i EU är 1,68 euro per megabyte. Det blir således billigare att surfa på nätet eller ladda ner till exempel filmer via mobiltelefoner utomlands. Maximitaxan för grossistpriset sänks till 80 cent år 2010 och till 50 cent år 2011.

Nästa år ska teleföretagen också erbjuda sina kunder en saldotjänst som varnar om telefonräkningen hotar att bli stor på grund av exempelvis surfandet på nätet. Det kommer en varning när räkningen stigit till 50 euro, men kunderna kan själva välja en högre gräns. Operatörerna har tid på sig till mars 2010 att införa tjänsten.

Roamingavgifterna sjunker stegvis

Nokian puhelinMobilsurffandet blir också billigare då pristaket för dataroaming nu är 1 euro per nedladdad megabyte (Bild: Nokia).

Europeiska unionens föregående roamingförordning gavs sommaren 2007. Kommissionens nya förslag att sänka pristaket för roaming har beretts i EU sedan hösten 2008. Unionens medlemsländer och parlamentet nådde enighet om förslaget i mars och i april godkändes det i parlamentet. Ministerrådet som representerar regeringarna i EU-länderna godkände de nya roamingbestämmelserna i början av juni 2009. Förordningen sänker roamingavgifterna stegvis och den är i kraft tre år. Avgiftstaken sjunker nästa gång om ett år.

I början av juli nästa år sjunker maximitaxan till 39 cent respektive 15 cent per minut och i juli 2011 till 35 respektive 11 cent per minut. Debiteringen ändras också så att den blir sekundbaserad. Endast vid utgående samtal är det tillåtet att debitera en uppkopplingsavgift för högst 30 sekunder. Priset för en megabyte sänks till 80 cent år 2010 och till 50 cent år 2011.

Kommunikationsverket övervakar att de förpliktelser som ges i förordningen följs i Finland. Kommunikationsverket följer upp utvecklingen av roamingavgifterna halvårsvis och informerar Europeiska kommissionen om resultatet.

Mer information

Europaparlamentet: Roaming: billigare mobilsamtal utomlands

Europeiska kommissionens pressmeddelande om roamingförordningen (på engelska)

Europeiska kommissionens webbsidor om samtal mellan olika nät (på engelska)

Kommunikationsverket: mer information om förordningen