Nyheter 1.7.2009

Europaparlamentarikerna valda

Röstningen i Europaparlamentsvalen avslutades på söndagen den 7.6.2009. Finland representares i Europaparlementet av ledamöter från sju partier: Samlingspartiet, SDP, Centern, De gröna, SFP, Kristdemokraterna och Sannfinländarna. Röstningsaktiviteten i Finland var 40,3 %. 

Kuva: Euroopan parlamenttiFinland röstade i Europarlamentsvalen redan för den fjärde gången. (Foto: Europaparlamentet)

De invalda ledamöterna till Europaparlamentet är:

Essayah, Sari (KD) /> Haglund, Carl (SFP)
Hautala, Heidi (Gröna)
Hassi, Satu (Gröna)
Itälä, Ville (Saml.)
Jaakonsaari, Liisa (SDP)
Jäätteenmäki, Anneli (C)
Korhola, Eija-Riitta (Saml.)
Manner, Riikka (C)
Pietikäinen, Sirpa (Saml.)
Repo, Mitro (SDP)
Takkula, Hannu (C)
Soini, Timo (Sannf.)

Det nyvalda Europaparlamentet inleder sitt arbete den 14 juli 2009.

Röstningsaktiviteten i Finland var lite lägre än i de förra valen

Röstningsaktiviteten var 40,3 procent.  Samma tal i det förra valet till Europaparlamentet år 2004 var 41,4 procent. Finland röstade som en enda valkrets. Valens röstkung var Timo Soini (Sannfinländarna). Andra mest röster samlade Anneli Jäätteenmäki (Centern) och tredjemest Mitro Repo (SDP) .

Av partierna samlade Samlingspartiet mest röster (23,2 %) och Centern nästmest (19 %). Vänsterblocket led av en valförlust då SDP förlorade ett mandat och Vänsterförbundet sitt enda. Även Samlingspartiet och Centern förlorade ett mandat. De Gröna knep ett mandat till, Sannfinnländarna och Kristdemokraterna (i valförbund) fick varsitt mandat och även Sfp fick ett mandat.

Parti

%

Mandat

SAML

23,2

3

C

19

3

SDP

17,5

2

KD-SF

14

2

GRÖNA

12,4

2

SFP

6,1

1

VF

5,9

0

Övriga

1,9

0

Totalt

100

13

Resultaten i Europaparlamentsvalen (Justitieministeriets valinformationstjänst)

Rösträkningen i Europaparlamentsvalen (Justitieministeriets valsidor)

Röstningsaktiviteten på europeisk nivå var 43,1 procent.

  

 Medlemsstat

Mandat

Röstningsprocent

Belgien

22

90,39

Danmark

13

59,54

Tyskland

99

43,30

Irland

12

58,64

Frankrike

72

40,63

Italien

72

65,05

Luxemburg

6

90,75

Nederländerna

25

36,75

Storbritannien

72

34,70

Grekland

22

52,61

Spanien

50

46,00

Portugal

22

36,78

Sverige

18

45,53

Österrike

17

45,97

Finland

13

40,30

Tjeckien

22

28,22

Estland

6

43,90

Cypern

6

59,40

Litauen

12

20,98

Lettland

8

53,70

Ungern

22

36,31

Malta

5

78,79

Polen

50

24,53

Slovenien

7

28,33

Slovakien

13

19,64

Bulgarien

22

38,99

Rumänien

33

27,67

Hela EU

736

43,10

 

Resultatet i Europaparlamentsvalen publiceras på Europaparlamentets valsidor

Röstningsaktiviteten i Europaparlamentsvalen har varierat

I Finland har röstningsaktiviteten varit varierande i Europaparlamentsvalen: då 60,3 % röstade i valen år 1996, röstade endast 31,4 % år 1999 och 41,1 % år 2004. För hela EU:s del har röstningsaktiviteten också sjunkit: i de första valen till Europaparlamentet år 1979 röstade 79 % av de röstberättigade i Europa medan röstningsprocenten stannade på 45,7 % i de förra valen. I år sjönk valdeltagande ytterligare till 43,1 %. I dessa val röstade man latast i Slovakien (19,64 %) och flitigast i Luxemburg (91 %) och i Belgien (85,86 %) – båda de senare länderna har visserligen rösttvång. Tredje flitigast röstade man på Malta (78,81 %). Å andra sidan har röstningsaktiviteten även i nationella val varit något på nedgång.