Nyheter 15.7.2009

Europaparlamentet gör sig redo inför sitt arbete

Alla finländska europarlamentariker har hittat sig en plats i någon partigrupp och grupperna har nu organiserat sig inför plenarsammanträdet den 14-15 juli. Nu återstår att se om partigrupperna redan i juli kan enas om vem som ska bli ordförande för kommissionen.

Alla finländska europarlamentariker har hittat sina politiska grupper i Europaparlamentet

Kuva: Euroopan parlamenttiPartigrupperna har sammanträtt i Bryssel för att förbereda det nya parlamentets första plenum (Bild: Europaparlamentet).

De största europartierna i Finland har redan befäst sin ställning i parlamentets stora grupper. Samlingspartisterna ser parlamentets konservativa grupp EPP som sitt naturliga hemvist. För socialdemokraterna var demokraternas grupp PES ett lika självklart val. Centerpartisternas tillhörighet till den liberaldemokratiska ALDE-gruppen har däremot ifrågasatts, eftersom gruppen har intagit en mycket liberal ståndpunkt till att exempelvis slopa lantbruksstöden. Hannu Takkula som invalts från centerns led verkade redan vara på väg att lämna den här traditionella anknytningsgruppen för de finländska centerpartisterna, men valde ändå att stanna kvar.

Kristdemokraternas Sari Essayah har meddelat att hon tänker ansluta sig till EU-parlamentets största grupp, den högersinnade EPP-gruppen, dit också samlingspartiets meppar hör. Det här lovade Essayah och kristdemokraternas ordförande Päivi Räsänen sina väljare redan under valet, även om man nog också förhandlat med andra partigrupper. Essayah och ordförande för samlingspartiets delegation i EPP, Ville Itälä (saml), har nu kommit överens om att Essayah ansluter sig till samlingspartisternas skara.

Också sannfinländarnas Timo Soini förhandlade med flera grupper om sin placering, men anslöt sig slutligen till den EU-kritiska gruppen Självständighet och demokrati. Gruppen meddelade att den tänker byta namn till gruppen Europa av frihet och demokrati (Europe of Freedom and Democracy, EFD). Också den socialdemokratiska gruppen PES har bytt namn, och heter nu Progressive Alliance for Socialists and Democrats in Europe och kommer framöver att vara känd under förkortningen PASDE.

De europeiska partigruppernas platsantal och deras finländska representanter:

Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Demokrats, EPP-ED, 265 platser:
Ville Itälä (saml)
Eija-Riitta Korhola (saml)
Sirpa Pietikäinen (saml)
Sari Essayah (kd)

Progressive Alliance for Socialists and Democrats in Europe, PASDE, 184 platser
Liisa Jaakonsaari (spd)
Mitro Repo (sdp, obunden)

Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE, 84 platser:
Carl Haglund (sfp)
Anneli Jäätteenmäki (cent)
Riikka Manner (cent)
Hannu Takkula (cent)

Group of the Greens/European Free Alliance, GREENS/EFA, 55 platser:
Heidi Hautala (gröna)
Satu Hassi (gröna)

Europe of Freedom and Democracy, EFD, 30 platser:
Timo Soini (sf)

Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left, GUE/NGL, 35 platser

European Conservatives and Reformists, ECR, 55 platser

Independents, 28 platser 

Parlamentsgrupperna har organiserat sig

Partigrupperna i Europaparlamentet har organiserat sig efter valet. De nya europarlamentarikerna skulle före den 2 juli meddela vilken grupp de ville tillhöra. Parlamentet sammanträder för första gången till plenum den 13-16.7. Då skall parlamentets viktigaste poster tillsättas enligt följande: presidiet (14.7), utskottens ordföranden och vice ordföranden (16.7-), kvestorskollegiet (15.7) och de parlamentariska gruppernas ledare för de olika utskotten.

Fransmannen Joseph Daul omvaldes till ordförande för center-högerpartiet EPP, och också tysken Martin Schulz fortsätter som ledare för den socialdemokratiska gruppen (tidigare PES, numera PASDE). Belgiens tidigare premiärminister Guy Verhofstadt leder gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE). De gröna valde fransmannen Daniel Cohn-Dent och tyskan Rebecca Harms till ledare för sin partigrupp. Nya gruppen Europas konservativa och reformister (ECR) valde brittiska Tomothy Kirkhope till sin ledare. Lothar Bisky från Tyskland valdes till ledare för gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL) och gruppen Självständighet och demokrati (EFD) valde brittiska Nigel Farage och italienska Frencesco Speroni till sina ledare.

Till viceordförande för liberaldemokraternas 81 ledamöter starka grupp valdes Anneli Jäätteenmäki, så finländarnas inflytande på linjedragningarna inom den liberala politiken är betydande. Noga räknat är Jäätteenmäki en av sammanlagt fem viceordföranden. Parlamentsgrupperna har för vana att utse ett stort antal viceordföranden – till exempel har center-högergruppen EPP, som är tre gånger större än ALDE, tio viceordföranden.

Valet av ordförande för kommissionen kan dra ut på tiden

Kuva: Euroopan komissioÅtervalet av Barroso till komissionens ordförande redan i juli verkar osannolikt. (Bild: Europeiska kommissionen).

Statsöverhuvudena för EU:s 27 medlemsländer beslöt vid sitt toppmöte före midsommaren att föreslå portugisen José Manuel Barroso till ordförandekandidat för den nya kommission som tillsätts i höst. Europarådet vill att EU-parlamentet ska behandla Barrosos fortsatta ordförandeskap vid sin första plenarsession i juli. Det finns emellertid inga garantier för en utnämning, eftersom fyra politiska grupperingar motsätter sig att Barroso väljs för en andra period redan i juli och vill skjuta upp omröstningen till plenarsessionen i september.

Socialisterna, liberalerna och de gröna efterlyser en grundlig diskussion om kommissionens framtida agenda. Man vill också vänta på den irländska folkomröstningen om Lissabonfördraget. Den enda grupp som ännu förespråkar att valet av ordförande för kommissionen ordnas redan i juli är parlamentets största grupp, center-högergruppen EPP. Barroso måste ha enkel majoritet eller mer än hälften av rösterna för att bli godkänd som ordförande. Ordförandena för parlamentets partigrupper sammanträder den 9 juli 2009 för att rösta om huruvida omröstningen om kommissionens ordförande ska ske redan i juli.

Mer information

Europaparlamentet

Europaparlamentets partigrupper

EurActiv: Parlamentsgrupperna väljer sina ordföranden (på engelska)

European Voice: Fyra grupper vill uppskjuta valet av Barroso (på engelska)