Nyheter 27.7.2009

Det europeiska sjukvårdskortet underlättar den fria rörligheten

Om du ska resa ut i Europa till exempel på semester, arbetskommendering eller för att studera eller söka arbete, lönar det sig att skaffa ett europeiskt sjukvårdskort. Alla som omfattas av sjukförsäkringen i Finland kan få ett europeiskt sjukvårdskort.

Kortet gör det lättare att få vård utomlands

Kuva: Euroopan komissioDet blir lättare att få akut sjukvård utomlands med det europeiska sjukvårdskortet (Bild: Europeiska komissionen).

Medborgarna i EU-länderna har från och med 1 juni 2004 kunnat skaffa sig ett europeiskt sjukvårdskort, som gör det lättare att få nödvändig sjukvård när man reser i ett annat EU-land, i Schweiz eller i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. Om innehavaren av kortet insjuknar eller råkar ut för en olycka får han vård på samma villkor som landets egna invånare inom ramen för landets offentliga sjukvårdssystem. På motsvarande sätt är medborgare i ett annat EU/EES-land eller Schweiz berättigade till sjukvård när de vistas i Finland och har ett europeiskt sjukvårdskort.

Kortet är giltigt i två år och förnyas automatiskt. Det europeiska sjukvårdskortet ersätter inte FPA-kortet. Den vård som det europeiska sjukvårdskortet berättigar till är begränsad att närmast gälla akuta sjukdomar och olycksfall och annan sjukvård som är medicinskt nödvändig.

Kortet kan beställas på Internet

Kuva: KelaDet europeiska sjukvårdskortet kan beställas gratis från Fpa (Bild: Fpa).

Varje land utfärdar kortet på sitt eget språk. I alla andra avseenden är korten identiska. I Finland kan man ansöka om ett finskspråkigt eller svenskspråkigt kort hos Folkpensionsanstalten. Från och med våren 2009 kan man också beställa kortet på Internet. Hittills har endast ungefär var tionde finländare skaffat sig ett europeiskt sjukvårdskort.

Det europeiska sjukvårdskortet har gjort livet lättare för medborgarna och underlättar arbetet för läkare, sjukskötare och socialförsäkringsinstitutioner. Om man inte har kortet är betalningen av ersättningar för offentlig sjukvård utomlands komplicerad. FPA måste årligen reda ut ärenden för hundratals resenärer som saknat sjukvårdskort. Utredningarna gäller såväl ersättningar för vård som getts utlänningar i Finland som finländares vårdkostnader utomlands.

Mer information:

Folkpensionsanstalten: Det europeiska sjukvårdskortet

Europeiska kommissionens information om sjukvårdskortet

Vanliga frågor om det europeiska sjukvårdskortet (på engelska)

Sjukvård var som helst i EU

Ansökan om europeiskt sjukvårdskort