Nyheter 29.7.2009

EU kom överens om att föra Islands medlemsansökan vidare

Europeiska unionens utrikesministrar kom den 27 juli överens om att sända Islands ansökan om medlemskap till kommissionen för genomgång. Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser YAUN avgjorde frågan efter en livlig diskussion. Ordförandelandet Sverige tror att Islands förhandlingar kommer att förlöpa snabbt. “Island har inget snabbspår till inträde utlagt framför sig, men vägen är kortare än för andra länder, eftersom landet redan är en del av den inre marknaden och Schengen”, sade ordförandelandets utrikesminister Carl Bildt i en kommentar till Islands förhandlingsutsikter. Utrikesminister Alexander Stubb sade att "Sveriges första YAUN gick utomordentligt, enligt förväntningarna. Om ett land – utöver Finland – kunde utses till bestående ordförande för EU, vore det Sverige.”

Utrikesminister Stubb kunde på sin presskonferens i Bryssel meddela det önskade slutresultatet. ”I fråga om utvidgningen fick vi endast goda nyheter i dag – vi beslutade att skicka vidare Islands medlemsansökan”, sade en nöjd Stubb. Utrikesministern ville inte ge sig på att gissa när Islands medlemskap kunde bli verklighet utan betonade att frågan kommer an på förhandlingarna, som kanske kan bli svåra. Därför uppmanade utrikesministern också islänningarna att hålla huvudet kallt för att undvika besvikelser. ”Men ju fortare, desto bättre”, summerade Stubb Finlands starka stöd för Islands medlemskapssträvanden.

Östersjöstrategin i medvind

YAUN diskuterade också den Östersjöstrategi som EU-kommissionen lagt fram och som Finland gett sitt starka stöd. Enligt Europaminister Astrid Thors hördes inga invändningar i samtalen mot projektet som ska intensifiera samarbetet i Östersjöområdet och som har livsviktiga och lättförståeliga konkreta mål.

"Om strategin blir verklighet, får vi en säkrare sjötrafik i Östersjön, farliga transporter såsom kemikalie- och oljetransporter registerförs och så vidare”, framhöll Thors på sin presskonferens. Som exempel listar minister Thors bland annat de positiva verkningarna av ett eventuellt förbud mot fosfater samt en effektivare inriktning av lantbrukets miljöstöd till bekämpning av de största avrinningsriskerna”. “Vi borde också få med Kaliningradområdet ordentligt i skyddet av Östersjön”, sade Thors och tillade att den ryska enklaven numera är lika skadlig som belastningskälla som S:t Petersburg var för 10 år sedan.

Europaminister Thors betonade i sitt inlägg för ministerrådet att "EU:s Östersjöstrategi ska vara ambitiös, ta konkreta initiativ och ha uppställda, mätbara mål, som regelbundet följs upp. Kommissionen har i detta avseende presenterat ett gott förslag”.

Ordföranden kom med hälsningar från Afghanistan

Utrikesminister Stubb berömde Sveriges effektiva grepp vid landets första YAUN-möte. ”Ett bevis på det är till exempel den långa lista ärenden som vi avhandlade i dag”. På agendan för yttre förbindelser stod den här gången bland annat Somalia, Georgien, Iran, Afghanistan och Pakistan. Enligt Stubb kunde utrikesminister Bildt också rapportera positiva erfarenheter från sin färska Afghanistan-resa, trots den svåra situationen i landet. ”Bildt berättade att det förs en alldeles ordentlig valkampanj i Afghanistan för tillfället”, sade Stubb.

Stubb tog också ställning till den livliga diskussion om Afghanistan som vaknat i Finland. “ Den här debatten är ytterst välkommen. Vi underskattar inte riskerna, även därför är det bra med diskussion. Men för Finlands del går jämförelsen med krigföring för långt”, preciserade utrikesminister Stubb. Enligt honom klarar de finländska trupperna av att sköta sin uppgift, trots att säkerhetsläget är beklagligt dåligt. “Vi avser inte heller att vara i Afghanistan för evigt utan det är meningen att Afghanistans egna säkerhetsmyndigheter småningom ska få kontroll över situationen”, påpekade utrikesministern.

På måndagskvällen skulle utrikesministrarna också få ta del av en separat Afghanistan-information på hög nivå. Stubb deltog i ett möte på USA:s Natorepresentation i Bryssel, där USA:s specialsändebud i Afghanistan  Richard Holbrooke belyste situationen. Stubb deltog också i en omfattande diskussion i BBC om läget i Afghanistan.

Ytterligare information: pressrådet Jussi Seppälä, tfn +32 476 90547