Nyheter 6.8.2009

Islands medlemsansökan och EU:s Östersjöstrategi i medvind

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser samlades den 27 och 28 juli i Bryssel. Mötets huvudteman var Islands medlemsansökan, Östersjöstrategin samt läget i Somalia, Iran och Georgien.

Rådet enades om att sända Islands ansökan om medlemskap vidare

Kuva: Euroopan unionin neuvostoOrdförandelandet Sverige ledde nu för första gången ordet i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser. På bilden Sveriges Europaminister Cecilia Malmström och utrikesminister Carl Bildt. (Bild: Europeiska unionens råd)

Europeiska unionens utrikesministrar kom den 27 juli överens om att Islands ansökan om medlemskap sänds till kommissionen för utlåtande. Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser fattade beslut i frågan efter en livlig diskussion. Ordförandelandet Sverige som första gången var ordförande för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser tror att förhandlingarna med Island kommer att klaras av snabbt. ”Det finns ingen omkörningsfil för Island, utan snarare en något kortare fil, eftersom landet redan är en del av den inre marknaden och Schengen”, karakteriserade ordförandelandets utrikesminister Carl Bildt Islands förhandlingsutsikter. Det är möjligt att beslut om att inleda medlemskapsförhandlingarna kan fattas redan vid Europeiska rådet i december.

Östersjöstrategin har medvind

Rådet diskuterade Östersjöstrategin, som har som syfte att intensifiera samarbetet om Östersjöområdet och ett handlingsprogram i anslutning därtill. För Finland är strategin ett centralt redskap för Östersjöpolitiken och en kanal för påverkan. Finland betonar särskilt lösandet av problem i anslutning till Östersjöns marina miljö, åtgärder för att hejda övergödningen och förbättrandet av sjöfartssäkerheten. ”Om strategin genomförs får vi en säkrare sjöfart på Östersjön, och farliga transporter som kemikalie- och oljetransporter kan registreras och så vidare”, poängterade Thors vid presskonferensen efter mötet. Avsikten är att EU:s Östersjöstrategi ska antas vid Europeiska rådet i oktober.

Somalia, Iran och Georgien diskuterades

Kuva: Euroopan unionin neuvostoUtrikesminister Alexander Stubb hälsade på EU:s höga representant Javier Solana i början av mötet. (Bild: Europeiska unionens råd)

Ministrarna förde också en bred diskussion om EU:s övergripande Somaliapolitik. Till de konkreta frågorna hörde utnämnandet av en specialrepresentant för EU i Afrikas horn samt EU:s stöd för genomförandet av fredsavtalet i Djibouti och utvecklandet av en säkerhetssektor i Somalia. Läget i Iran efter presidentvalet, inklusive personer som gripits i Teheran efter valet, samt landets kärnprogram stod också på rådets agenda. EU står enat bakom kravet att fängslade EU-medborgare ska friges. Även läget i Georgien behandlades. Rådet fattade beslut om att förlänga EU:s övervakningsmission (EUMM) ytterligare ett år. För tillfället är EUMM den enda internationella övervakningsinsatsen på området.

Från Finland deltog utrikesminister Alexander Stubb och migrations- och Europaminister Astrid Thors i mötet.

Mer information:

Rådets slutsatser

Europeiska unionens råd

Utrikesministeriet: Aktuellt

Minister Thors om EU:s Östersjöstrategi