Nyheter 11.8.2009

Användningen av euron vinner terräng i Sverige

Gallupundersökningar visar att understödet för euron har ökat i Sverige. I början av nästa år tas euron i användning vid sidan om kronan i Sollentuna kommun.

I Sollentuna duger euron snart som betalmedel

Kuva: Euroopan komissioSnart finns euromynt även i sollentunabornas börsar. Sollentuna kommun börjar använda euro vid sidan om svenska kronan vid början av nästa år. (Bild: Europeiska kommissionen)

I Sollentuna kommun i Sverige börjar man använda euron vid sidan om svenska kronan. Stadens ledning har beslutat att från och med början av 2010 kan både kronor och euror användas i butiker och restauranger i Stockholms grannkommun Sollentuna. Eurosedlar kan också lyftas i bankautomaterna.

Sollentuna är den första kommunen i Stockholms län som tar i bruk euro. I Haparanda vid finska gränsen och i Höganäs i Skåne har ett liknande beslut fattats tidigare. Beslutet i Sollentuna motiverades med att invånarna där är unga, högutbildade och EU-positiva. Också för turismen är det positivt att kronan och euron kan användas sida vid sida.

Den borgerliga majoriteten i Sollentuna som drivit på frågan hoppas att många andra kommuner följer exemplet och påverkar att hela landet övergår till euro. Euron var ett av Folkpartiets valteman i Europaparlamentsvalet i början av juni och partiet håller inte inne med att det vill ha en ny folkomröstning om euron under nästa valperiod. Kristdemokraterna, som liksom Folkpartiet ingår i den borgerliga regeringen, föreslog nyligen att också Stockholm skulle ta euron i bruk. Partiet föreslog bland annat att staden kunde ge sina anställda möjligheten att få lönen i euro.

Gallupundersökningar visar att understödet för euron har ökat

Kuva: Euroopan komissioVåren 2009 var antalet svenskar som förespråkade euron för första gången större än motståndarna. (Bild: Europeiska kommissionen)

Svenskarna röstade 2003 om Sverige skulle införa euron, men 56 procent av dem som röstade motsatte sig det då. I en opinionsundersökning som gjordes i april i år var antalet svenskar som förespråkar euron första gången större än motståndarna. 47 procent svarade ja, 45 procent nej, när forskningsinstitutet Sifo gjorde en undersökning på uppdrag av Sveriges television. Orsaker till den ändrade inställningen är enligt Sifo antagligen att kronan försvagats på grund av recessionen i den globala ekonomin och att svenskarna vant sig vid att använda euro på utlandsresor.

Euron är också vardag för många småföretag i Sverige. Redan 2008 hade vart tionde småföretag, eller ungefär 20 000 företag, använt euron under det senaste året. Införandet av euron skulle inte i Sverige ge lika klara fördelar som till exempel i Danmark. Danmark skulle dra ekonomisk fördel av att övergå till euron eftersom danska kronan är intimt bunden till euron och landet inte längre har en självständig penningpolitik. För Sverige skulle inte fördelarna med en ökad handel och valutastabilitet nödvändigtvis kompensera den förlorade självständiga penningpolitiken.

För närvarande används euro i 16 av EU:s 27 medlemsländer: Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Euro används också i fyra ministater utanför EU dvs. i Monaco, San Marino, Vatikanstaten och Andorra. De tre förstnämnda har särskilda monetära avtal med euroområdet om användningen av euron. Andorra har inget avtal, utan använder euron som valuta genom ett ensidigt beslut. Enligt samma princip används euro också i Montenegro och i det av FN förvaltade Kosovo.

Mer information:

Yle: Sollentuna börjar använda euro

Finlands Bank: Eurosystemet och ECBS

Europeiska kommissionen: Ekonomi och finans: Euron

Europeiska centralbanken