Nyheter 14.8.2009

En laddare passar snart till alla mobiltelefoner

De stora mobiltelefontillverkarna i Europa har förbundit sig att stödja Europeiska unionens målsättning om att standardisera laddarna. Både konsumenterna och miljön drar nytta av beslutet.

Snart behöver man inte längre en ny laddare för varje mobiltelefon

Kuva: NokiaDen första generationens nya mobiltelefoner med kompatibel laddare förväntas nå EU:s marknad 2010. (Bild: Nokia)

Europeiska kommissionen har förhandlat med mobiltelefontillverkarna om att en laddare i framtiden passar alla tillverkares telefoner. Det frivilliga avtalet omfattar ungefär 90 procent av de mobiltelefonmodeller som säljs inom EU och ersätter cirka 30 olika typer av laddare. Följande företag har skrivit på avtalet: Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research in Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson och Texas Instruments. Den kompatibla laddaren fungerar endast i de telefonmodeller som säljs i Europa.

För att underlätta avtalets tillämpning ska dessutom nya EU-standarder tas fram som ska garantera säker användning av laddarna och hindra radiostörningar. Avtalet ändras när ny laddningsteknik tas i bruk. Den första generationens nya mobiltelefoner med kompatibel laddare förväntas nå EU:s marknad 2010. Förutom de europeiska tillverkarna har också de nordamerikanska tillverkarna förbundit sig till en kompatibel laddare.

Nytta för konsumenterna och miljön

Kuva: Euroopan komissioDe nya mobiltelefonerna kommer att använda mikro-USB-standarden för laddning. (Bild: Europeiska kommissionen)

De nya mobiltelefonerna kommer att använda mikro-USB-standarden för laddning. Kommissionär Günther Verheugen, som ansvarar för EU:s näringslivspolitik, säger att den kompatibla laddaren sparar tillverkningskostnader och minskar industrins utsläpp. Avtalet sparar också på miljön, eftersom man inte längre behöver kasta sin gamla laddare när man köper en ny telefon. Många av de nuvarande laddarna kan bara ladda en viss telefonmodell och nästan alla hushåll har en samling av laddare som har blivit onödiga med tiden. Gamla laddare står för tusenstals ton avfall per år. Enligt organisationen GSMA som företräder mobiltelefontillverkarna och operatörerna kommer de nya universalladdarna därtill att vara mycket energieffektiva.

Avsikten är att merparten av de nya mobiltelefonerna använder den nya USC-laddaren senast i början av 2012. EU hoppas att man på annat håll i världen följer exemplet och ändrar lagstiftningen så att tillverkarna blir tvungna att ta universalladdare i användning. Kommissionär Verheugen hoppas att de kompatibla laddarna sprider sig vidare till exempel till kameror och bärbara datorer.

Mer information:

Kommissionens pressmeddelande: Kommissionen välkomnar branschens initiativ för kompatibla laddare för mobiltelefoner

Europeiska kommissionens betänkande om kompatibla laddare (på engelska)

Europeiska kommissionen: Näringsliv: Kompatibla laddare (på engelska)

Europeiska kommissionen: Ofta ställda frågor om universalladdare (på engelska)

De europeiska mobiltelefontillverkarnas intresseorganisation GSMA (på engelska)