Nyheter 19.8.2009

Europeiska året för volontärarbete 2011

Europeiska kommissionen föreslog 3.6.2009 att år 2011 utlyses till Europeiska året för volontärarbete. Rådet och Europaparlamentet torde godkänna förslaget i början av nästa år.

Man hoppas att volontärarbetet får erkänsla via temaåret

Kuva: Euroopan komissioDen pågående Let’s Slogo-tävligen ordnas för att välja en officiell logo och slogan för temaåret. (Bild: Europeiska kommissionen)

I Europeiska unionen utför miljoner människor frivilligt arbete. Enligt kommissionens mening är volontärarbetet ett viktigt uttryck för samhällsengagemang som konkretiserar sådana europeiska värderingar som solidaritet och social samhörighet. Samtidigt är volontärarbete också en viktig möjlighet för inlärning, eftersom de medborgare som deltar förvärvar nya färdigheter. Volontärarbete har stor betydelse i sådana olika sektorer som utbildning, ungdomsfrågor, kultur och idrott.

Följande mål har ställts upp för Europeiska året för volontärarbete:

  • verka för en miljö som möjliggör volontärarbete
  • ge handlingskraft åt volontärorganisationer och höja kvaliteten på volontärarbete
  • belöna volontärverksamhet
  • öka medvetenheten om volontärarbetet.

Kommissionen förväntar sig att temaåret ökar volontärverksamheten och ger den mervärde och att det framhäver kopplingen mellan volontärverksamhet på lokal nivå och dess betydelse i ett vidare europeiskt sammanhang. Kommissionen föreslår en budget på 6 miljoner euro för året för volontärarbete 2011 och ytterligare 2 miljoner euro för förberedande arbete 2010. Åtgärderna under temaåret ska inriktas på att öka informationen och medvetenheten via konferenser, seminarier, erfarenhetsutbyte och publikationer. Avsikten med Europeiska året för volontärarbete är att få alla med på europeisk nivå samt på nationell, regional och lokal nivå.

Logo- och slogantävling för Europeiska året för volontärarbete 2011

Kuva: Euroopan komissioNu pågår det Europeiska året för kreativitet och innovation. Nästa år firas året för bekämpning av fattigdom och social utestängning och år 2011 uppmärksammas volontärarbete. (Bild: Europeiska kommissionen)

Europeiska kommissionen har gett volontärorganisationer i uppgift att ordna en tävling för att välja en officiell logo och slogan för Europeiska året för volontärarbete 2011. Europeiska volontärorganisationer arrangerar en för alla öppen tävling kallad Let’s Slogo för att hitta ett intressant visuellt uttryck för temaåret. Tävlingen pågår på adressen www.euv2011.eu och förslag till logotyp och slogan ska sändas in under tiden 17.8–18.9.

En officiell jury utsedd av Europeiska kommissionen ska bland 20 förslag till logotyp och slogan välja ut vinnarna. De 20 förslagen har först valts ut av allmänheten och en onlinejury bestående av volontärer. Den vinnande logon och sloganen offentliggörs 16 december. Detta är första gången som allmänheten kan påverka det visuella uttrycket för ett europeiskt temaår.

I år är det Europeiska året för kreativitet och innovation. Förutom utbildning och kultur omfattar detta temaår också näringslivs-, regional- och forskningspolitik. Under året pågår projekt och evenemang för att föra fram kreativitetens och innovationernas betydelse och möjligheter. Nästa år har utlysts till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning, vilket ska stärka det gemensamma ansvaret för politiska riktlinjer och åtgärder för social integration och betona allas ansvar för att förhindra fattigdom och social utslagning.

Mer information:

Europeiska kommissionen: Pressmeddelande om temaåret 2011 (på engelska)

Europeiska kommissionen: Europeiska året för volontärarbete 2011 (på engelska)

Förslag till rådets beslut om Europeiska året för volontärarbete 2011

Tävlingen Let’s Slogo om logotyp och slogan för Europeiska året för volontärarbete

Generaldirektoratet för utbildning och kultur

Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010