Nyheter 28.8.2009

Glödlamporna försvinner så småningom

Det EU-direktiv som kräver energieffektivisering sätter hinder för tillverkning av glödlampor från och med 1.9.2009. Glödlamporna försvinner stegvis från EU:s marknad och konsumenterna måste ersätta dem med exempelvis energisparlampor.

Produktions- och importbegränsningarna skärps successivt

Kuva: Euroopan komissioMålet med att begränsa glödlamporna är att spara el på EU:s område. I glödlamporna omvandlas endast cirka tio procent av energin till ljus. (Bild: Europeiska kommissionen)

Efter den första september försvinner de traditionella glödlamporna från marknaden stegvis när EU:s förbud mot glödlampor, det så kallade Ecodesigndirektivets första skede, träder i kraft. Genom EU:s beslut förbjuds tillverkningen och importen av glödlampor successivt. Till först förbjuds över 100 watts glödlampor och alla lampor med matt yta. I stället för dessa populära lampor med matta kupor måste konsumenterna gå över till energisparlampor, klara glödlampor eller led-lampor.

De vanligaste glödlamporna i hushållen med effekter på 60- och 40-watt eller ännu mindre får tillverkas ännu en tid. I september 2010 utvidgas förbudet till 75-watts lampor, i september 2011 sjunker gränsen till 60 watt. Från och med 1.9.2012 berörs samtliga över sju watts glödlampor av EU:s begränsningar.

Genom glödlampsförbudet vill man spara energi

Kuva: Matti TirriÄven städerna måste byta ut gatulamporna enligt EU:s direktiv. Helsingfors stad förnyar ungefär tre prosent av sina gatulampor årligen. (Bild: Matti Tirri)

Målet är att detta beslut sparar el på EU:s område fram till år 2020 motsvarande förbrukningen för ungefär 23 miljoner europeiska hushåll. Begränsningarna inleds med lampor som har stor effekt och matt yta, eftersom de förbrukar mest energi. I glödlampor omvandlas endast cirka tio procent av energin till ljus, resten blir värme. Energisparlampor drar ungefär 80 procent mindre ström än glödlampor, och deras förbrukningstid är 6-20 gånger längre.

Försäljning och köp av glödlampor är inte förbjudet i fortsättningen, så det finns glödlampor i affärerna tills de gamla lagren är slutsålda. Matta glödlampor finns troligtvis att få i affärerna under flera månader framöver, även om de inte får införas på marknaden efter den sista augusti. De matta lamporna är vanliga ljuskällor i hemmen – många konsumenter föredrar matta lampor, fastän den matta ytan ger mindre ljus. 100 watts lampor med hög effekt används sällan i hemmen, men de finns till exempel i garage och arbetslokaler.

Behovet av återvinningsställen ökar

Jämfört med de traditionella glödlamporna innebär energisparlamporna lite extra besvär för användarna. Energisparlamporna får inte sättas i metall- och glasinsamlingar, så de måste efter användning samlas in separat utan att de går sönder. Energisparlamporna innehåller en liten mängd kvicksilver som gas och är således problemavfall. Samtidigt ökar också behovet av insamlingsställen för problemavfall. För insamling av energisparlampor krävs dock ett miljötillstånd som beviljas av kommunen. De traditionella lamporna får förstöras tillsammans med övrigt hushållsavfall.

Mer information:

Arbets- och näringsministeriet: Ecodesigndirektivet

EurLex: Ecodesigndirektivet

Europeiska kommissionen: Information om Ecodesigndirektivet (på engelska)

Europainformationen: EU-länderna fasar ut glödlamporna

Tekniikka ja talous: Näin toimivat hehkulamppu ja energiansäästölamppu