Nyheter 9.9.2009

Hur stöder EU och Finland samhällsaktivitet?

Pressmeddelande 227/2009
9.9.2009

Europainformationen i Nyland och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO ordnar ett informationsmöte om finansieringsmöjligheter den 15 september klockan 16.45-18.30 i Infocentrum i Lilla parlamentet på Arkadiagatan 3 i Helsingfors. Mötet informerar om finansieringsmöjligheter som EU-program och utrikesministeriet erbjuder allmänheten och organisationer. Inträdet är fritt.

Program

16.45 Kaffe

17.00 Stöd till frivilligorganisationer genom EU-programmen Ett Europa för medborgarna och Youth in Action
Ledande sakkunnig Mauri Uusilehto, CIMO

17.30 Lägesöversikt över närområdessamarbetet
Utrikesrådet Anneli Puura-Märkälä, utrikesministeriet

18.00 Statsunderstöd för Europainformation
Regioninformatör Veli-Matti Hurtig, Europainformationen i Nyland

18.15 Diskussion och frågor

18.30 Mötet avslutas 

Närmare upplysningar: regioninformatör Veli-Matti Hurtig, Europainformationen i Nyland, tfn 09 1605 6565 eller 040 510 7511, fornamn.efternamn@formin.fi