Nyheter 14.9.2009

Minister Thors deltar i ett möte för Europaministrarna i Stockholm

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 261/2009
14.9.2009

Migrations- och Europaminister Astrid Thors besöker den 17–18 september Stockholm, där hon deltar i ett möte för Europaministrarna. Mötet ordnas av EU-ordförandelandet Sverige. Huvudtemat för mötet är EU:s Östersjöstrategi, kring vilken samarbetet på Östersjöområdet koncentreras. Målet med strategin är ett rent och friskt Östersjön och ett ekonomiskt starkt och framgångsrikt område. Man har för avsikt att anta Östersjöstrategin vid Europeiska rådet i oktober.

Avsikten är att som avslutning på Europaministrarnas möte avge en gemensam resolution där man förbinder sig att vidta de praktiska åtgärder som Östersjöstrategin omfattar. Vid Stockholmsmötet granskas strategin inte bara ur ett innehållsligt perspektiv utan också som en ny strategimodell med hjälp av vilken man kan svara på unionens regionala utmaningar. Som bäst bereds en motsvarande plan för utveckling av Donauområdet.

Till programmet torsdagen den 18 september hör en prisceremoni med kung Carl XVI Gustaf som värd. Vid ceremonin tilldelas HELCOM, som övervakar Östersjökonventionen, svenska statens Baltic Sea Water-pris 2009. I Stockholm öppnas samma dag en utställning som presenterar Östersjösamarbetet.

Ytterligare information: specialmedarbetare Mikaela Grönqvist, inrikesministeriet, tfn 09 1604 3511 och Östersjöambassadör Jari Luoto, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5438