Nyheter 15.9.2009

EU angriper Östersjöregionens problem med ny strategi

Pressmeddelande 236/2009
15.9.2009

Europeiska kommissionen offentliggjorde i juni den första Östersjöstrategin och ett handlingsprogram. Syftet är att förbättra Östersjöregionens miljö och konkurrenskraft. Avsikten är att strategin ska antas av Europeiska rådet i oktober. Strategin stöder ett tätare samarbete inom unionen mellan stater, regioner och lokala aktörer i Östersjöregionen och en utveckling av Östersjön som ekonomisk region.

Östersjöfrågorna är ett prioriterat tema i Sveriges EU-ordförandeskapsprogram.

Europainformationen och Sveriges ambassad arrangerar gemensamma seminarier under hösten för att allmänt diskutera EU:s Östersjöstrategi och för att behandla teman av särskilt regionalt intresse.

Det första seminariet äger rum i Vasa den 18 september, och temat är Östersjön och utmaningarna för Kvarken. I Åbo den 21 september diskuteras miljöutmaningar i Östersjön med särskild betoning på Skärgårdshavet. Seminarierna i Vasa och Åbo är tvåspråkiga utan tolkning. Inträdet är fritt.

Seminarier hålls också på följande orter:
14.10 Kotka
19.10 Karleby
27.10 Borgå
5.11 Uleåborg
6.11 Torneå och Mariehamn
8.12 Kuopio
Helsingfors och Björneborg (datum har ännu inte slagits fast)

Sveriges EU-ordförandeskap och den nya Östersjöstrategin, Vasa 18.9
Vasa stadsbibliotek, Hyde Park (2 våningen), Biblioteksgatan 13

12.00 Seminariet öppnas /> Enhetschef Roberto Tanzi-Albi, utrikesministeriet, Europainformationen

12.10 Sverige, EU och Östersjön
Ambassadör Johan Molander, Sveriges ambassad

12.40 Vad förväntas av det svenska EU-ordförandeskapet?
F.d. europaparlamentariker Henrik Lax

13.10 Kvarken och Östersjön
Direktör Christina Knookala, Kvarkenrådet

13.30 Diskussion

Sveriges EU-ordförandeskap och den nya Östersjöstrategin, Åbo 21.9
Evenemangssalen Studio i Åbo stadsbibliotek, Slottsgatan 2.

15.00 Seminariet öppnas /> Regioninformatör Juhana Tuomola, Europainformationen i Egentliga Finland

15.10 Den nya strategin och Finlands roll
Ambassadör för Östersjöärenden Jari Luoto, utrikesministeriet

15.30 Östersjön och Sveriges EU-ordförandeskap
Departementsråd Jon Kahn, Miljödepartementet, Sverige

16.00 Kommentarer
Riksdagsledamot Janina Andersson (De gröna)
Miljösekretariatets chef Björn Grönholm, Östersjöstädernas förbund
Europeiska revisionsrättens ledamot Olavi Ala-Nissilä

16.30 Diskussion

17.00 Slutord

Närmare upplysningar och anmälningar:

Seminariet i Vasa: regioninformatör Harri Varhama, Europainformationen i Österbotten, tfn 010 3456 550 eller fornamn.efternamn@formin.fi (anmäl dig senast den 16 september)

Seminariet i Åbo: regioninformatör Juhana Tuomola, Europainformationen i Egentliga Finland, tfn 010 3456 630 eller fornamn.efternamn@formin.fi (anmäl dig senast den 17 september)

Chefen för Europainformationen Roberto Tanzi-Albi, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5813 eller 040 551 5787