Nyheter 15.9.2009

EURES har förmedlat information och arbete i 15 år

EuresEuresrådgivarna ger information om att arbeta och söka jobb i europeiska länder. Foto: Europainformationen

Det europeiska arbetsförmedlingsnätverket EURES är en arbetsförmedlingstjänst i EES-länderna och Schweiz. EURES uppgift är att tillhandahålla information och rådgivning om personers fria rörlighet mellan länderna och fungera som en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare.

EURES eller European Employment Services grundades som ett samarbetsnätverk mellan Europeiska kommissionen och EES-länderna för 15 år sedan. I Finland verkar 30 EURES-rådgivare på de största arbets- och näringsbyråerna. EURES-rådgivarna är experter på den europeiska arbetsmarknaden. De förmedlar information om arbetsmöjligheter och ger råd om levnads- och arbetsförhållanden i EES-länderna. Tjänsten är avgiftsfri. År 2008 tog EURES-rådgivarna emot sammanlagt 67 000 kontakter, de flesta från arbetssökande.

EURES har också en populär webbtjänst med en databank om arbetsplatser och arbetssökande samt information om olika länders arbets- och levnadsförhållanden och om regionala arbetsmarknader. Arbetssökande kan lämna in sin ansökan och meritförteckning till EURES-sökandebanken. Arbetsgivare i Europa kan där söka lämpliga kandidater till sina lediga platser och direkt ta kontakt med arbetssökande. EURES-portalen har årligen miljoner besökare.

Till EURES hör förutom EU-länderna och Schweiz också EES-länderna, dvs. Island, Liechtenstein och Norge.

Mer information:
EURES-portalen