Nyheter 30.9.2009

Vägkost för praktiskt lobbyarbete

pietikainenSirpa Pietikäinen är inte intresserad av bjudningar och banketter, hon vill att lobbarna går raskt till saken. Foto: Europainformationen.

Vad är lobbning och hur kan man påverka Europaparlamentets arbete? Bland annat dessa frågor blev besvarade vid det öppna seminarium som arrangerades av Europaparlamentets representation i Finland en septembereftermiddag.

Chefen för Europaparlamentets representation i Finland, Pekka Nurminen, ledde i sitt anförande in på seminariets tema, han berättade att parlamentets makt i förhållande till kommissionen och rådet har vuxit betydligt med åren.  Det ökade inflytandet har också lett till ökad lobbning, det är inte endast företag och organisationer som intresserar sig för parlamentets arbete, även medlemsstater utövar lobbyverksamhet. Nurminen säger att också Finlands regering har en egen strategi för att påverka parlamentet.

Små och medelstora företag samt organisationer populära hos Europaparlamentarikerna

Lobbning (även ”lobbying”) har sedan gammalt syftat på verksamhet där man främst driver storföretagens och inflytelserika intresseorganisationers intressen, ett någotsånär diffust arbete i kulisserna. Talarna på seminariet vill helt klart utmana denna bild. Kai Hyttinen, som arbetar i Bryssel som professionell lobbyist, säger att Europaparlamentarikerna framför allt är intresserade av små och medelstora företag samt av föreningar och organisationer.

Hyttinen medger att storindustrin ligger på första plats, om man ser till omfattningen av lobbyarbete på parlamentet. Enligt Hyttinens mening leder inte detta automatiskt till att storföretagen gynnas, utan ibland kan en ständigt pågående lobbning göra att man får nog. Hyttinen menar att det har gått så bland annat för flygbolagen, eftersom ”alla redan hört” deras argument. Storindustrins intressen kan ändå inte lämnas obeaktade, eftersom företagens framgångar samtidigt avgör många arbetsplatsers öde. ”Det är en ganska stark förhandlingstrumf i dessa tider”, konstaterar Hyttinen.

Gärna mer aktiva medborgare

Förra ministern och nuvarande Europaparlamentarikern Sirpa Pietikäinen framhåller ändå att lobbning ingår i en demokratisk beslutsprocess. Lobbning ger tillfälle att ta del av olika synsätt och alternativ, för att få tillräckligt med information för att fatta beslut.

lobbaussalikuvaLobbning och Europaparlamentets arbete intresserade allmänheten. Foto: Europainformationen.

Pietikäinen berättar att hon själv gärna lyssnar på olika åsikter, men lovar inte alla som kommer sitt stöd. Pietikäinen hoppas att fler medborgarorganisationer och enskilda medborgare tar kontakt och hoppas på större aktivitet när det gäller EU-politiken. Enligt Pietikäinens mening borde medborgarorganisationerna aktivare samarbeta med varandra och nätverka för gemensamma intressen.

 

”Bjudningar och banketter lönar sig inte”

Pietikäinen anser att lobbningen inte nödvändigtvis vinner på att det satsas enorma pengar på den. Det viktigaste är att vara ute i rätt tid och med rätt inställning. Pietikäinen menar att man inte behöver bjuda Europaparlamentarikerna på storslagna banketter. Det bästa är att i god tid reservera tid för ett möte, och att framföra sitt ärende kort och koncist. ”En 15 minuters träff med en A4 där man sammanfattat vad saken gäller”.

Pietikäinen uppmanar också att före träffen försöka ”gå i Europarlamentarikerns skor” och fundera på hur man skulle få parlamentarikern intresserad av frågan, och vad man själv kunde erbjuda honom eller henne. Här anspelar inte Pietikäinen på våta luncher, utan på information och konkreta förslag som skulle bidra till att hitta en lösning acceptabel för alla. ”Sök en lösning", uppmanar Pietikäinen organisationernas representanter .

Det lönar sig att vid lobbningen till en början ta kontakt med så många Europaparlamentariker som möjligt, för att säkert få stöd i ärendet, säger Pietikäinen. ”En ofantlig mängd ärenden kommer upp i parlamentet, så det är omöjligt för en enskild parlamentariker att känna till allt och att försöka påverka varenda lagändring". Pietikäinen påminner om att de flesta parlamentariker ändå gärna är i kontakt med sina väljare – nästa val står alltid för dörren.

Mer information:

Grönbok: Europeiska öppenhetsinitiativet, där lobbningens roll behandlas

Webbsidor för Europaparlamentets representation i Finland

Artiklar om lobbning på Europaparlamentets sidor