Nyheter 5.10.2009

Minister Väyrynen föreläser om den finländska handels- och utvecklingspolitikens östliga dimension i Joensuu

Pressmeddelande 253/2009
1.10.2009

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen deltar i seminariet "Itäinen ulottuvuus Suomen kauppa- ja kehityspolitiikassa" (Den östliga dimensionen i Finlands handels- och utvecklingspolitik) i Joensuu den 5 oktober. Arrangörer är Europainformationen i Norra Karelen och Joensuu universitet. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls klockan 11.00–13.00 i Careliasalen på Joensuu universitet.

Ministerns föredrag kommenteras av riksdagsledamot Pekka Ravi och regionutvecklingschef Sisko Kaarto vid Norra Karelens landskapsförbund.

Rektorn för Joensuu universitet Perttu Vartiainen framför en välkomsthälsning. Enhetschef Roberto Tanzi-Albi från utrikesministeriets Europainformation är ordförande för seminariet. Det blir även tid för en allmän diskussion.

Före seminariet serveras kaffe från klockan 10.30.

Seminariet ingår i minister Väyrynens seminarieserie under temat handel och utveckling. I höst arrangeras seminarier i Helsingfors, Joensuu, Tammerfors och Uleåborg.

Närmare upplysningar: regioninformatör Jenny Haukka, Europainformationen, tfn 010 345 6470, förfrågningar om intervjuer med ministern: pressattaché Annika Saarikko, fornamn.efternamn@formin.fi, tfn 0400 739 824