Nyheter 12.10.2009

EU fick ett positivt svar av Irland

Brian CowenIrlands statsminister Brian Cowen är nöjd med resultatet. Foto: Europeiska parlamentet.

EU kan dra en suck av lättnad när det största hindret för Lissabonfördraget är undanröjt. Vid den andra folkomröstningen på Irland röstade hela 67,1 procent ja till fördraget. I Tjeckien är ratificeringen av fördraget ännu inte klar.

Den långt utdragna thrillern om EU:s framtid ser ut att äntligen få ett lyckligt slut när irländarna med klar majoritet godkände Lissabonfördraget i folkomröstningen den 2 oktober.

Ännu förra veckan trodde man att resultatet i folkomröstningen skulle bli jämnt. Galluparna visade nämligen att en stor del av väljarna skulle fatta sitt beslut först i sista stund. Man var också orolig för att irländarna skulle rösta mot fördraget i protest mot den impopulära regeringen.

Resultatet från den första folkomröstningen i juni 2008 var också i färskt minne. Då förkastade irländarna fördraget med en majoritet på 53,4 procent.

Varför ändrade sig Irland

För det första anses det att den irländska regeringens kampanj denna gång var lyckad då man aktivt informerade väljarna om fördragets innehåll. Efter den första folkomröstningen uppgav irländarna att brist på information var en av de viktigaste orsakerna till det negativa resultatet.

För det andra hade irländarna beviljats specialgarantier i fördraget i frågor som är angelägna för irländarna. Det garanteras bland annat att EU inte ens i framtiden får inflytande över Irlands abortlagstiftning. På Irlands krav får också varje medlemsland behålla sin kommissionärsplats.

Många anser emellertid att den viktigaste orsaken till att irländarna ändrade åsikt var det svaga ekonomiska läget. Irlands premiärminister Brian Cowen varnade ett flertal gånget att Irland inte ensamt kommer att klara av den ekonomiska krisen.

Irland hör till de EU-länder som i ekonomiskt hänseende klart har dragit nytta av medlemskapet. Före EU-utvidgningarna på 2000-talet var Irland ett av de största nettomottagarländerna i EU.

Den franska tidningen Le Monde skrev att resultatet av folkomröstningen var ett tecken på att irländarna återigen fått krypa till korset. ”År 2008 trodde irländarna att de var osårbara, men 2009 är det återigen EU:s tur att fungera som livboj”.

Vad händer härnäst

Lissabonfördraget har nu godkänts i alla medlemsländer antigen av parlamenten eller medborgarna.

För att fördraget ska börja gälla måste det emellertid ännu godkännas av presidenten i Tjeckien. I Tjeckien behandlas Lissabonfördraget som bäst av landets författningsdomstol.

Man försöker nu få slut på förhalandet i Tjeckien, så att det nya fördraget kan träda i kraft så snart som möjligt. Fördragets ikraftträdande är viktigt för tillsättandet av en ny kommission. Enligt Nicefördraget, som fortfarande gäller, ska antalet kommissionärsplatser skäras ner, medan Lissabonfördraget garanterar en egen kommissionär för samtliga medlemsländer.

Andra öppna frågor är de nya tjänster som inrättas genom Lissabonfördraget. Europeiska rådet ska få en permanent ordförande, som också kallas EU:s president, och en ”utrikesminister” som ska ansvara för unionens utrikesfrågor och säkerhetspolitik.

Mer information:

Lissabonfördraget

Om Lissabonfördraget på Europainformationens webbplats

Lissabon fördragets ratificeringsläge i medlemsländerna