Nyheter 12.10.2009

Minister Väyrynen föreläser om handels- och utvecklingspolitik i Tammerfors

Pressmeddelande 261/2009
12.10.2009

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen föreläser om EU i Finlands handels- och utvecklingspolitik vid Tammerfors universitet den 14 oktober. Seminariet äger rum i universitetsbyggnaden Linna (Kalevantie 5, föreläsningssal K103) klockan 10.00–12.00.

Seminariet som behandlar handels- och utvecklingspolitiska teman är öppet för allmänheten och arrangeras i samarbete mellan utrikesministeriets Europainformation samt Jean Monnet-centrumet och institutionen för politisk forskning vid Tammerfors universitet.

Överassistent Eero Palmujoki och professor Tuomas Forsberg från Tammerfors universitet kommer med kommenterande inlägg. Tid har även reserverats för en allmän diskussion. Ordförande för seminariet är enhetschef Roberto Tanzi-Albi från utrikesministeriet.

Seminariet ingår i minister Väyrynens seminarieserie om handel och utveckling. I höst arrangeras seminarier i Helsingfors, Joensuu, Tammerfors och Uleåborg.

Närmare upplysningar: regioninformatör Outi Koskinen, Europainformationen i Birkaland, tfn 040 510 7515, ministerns pressattaché Annika Saarikko, tfn 0400 739 824