Nyheter 16.10.2009

EU påverkar Finlands handels- och utvecklingspolitik

Ministeri Väyrynen JoensuussaNästa seminarium i serien hålls i Uleåborg den 2 november, temat är hur EU påverkar Finlands handels- och utvecklingspolitik. Foto: Europainformationen.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen har under hösten föreläst om aktuella handels- och utvecklingspolitiska frågor vid seminarier på olika håll i Finland. Seminarierna har behandlat EU:s inverkan på den finländska handels- och utvecklingspolitiken.

Vid ett seminarium i Joensuu i början av oktober diskuterades handels- och utvecklingspolitiken med särskild fokus på EU:s östliga dimension.

Enligt minister Väyrynen har Finlands närområdessamarbete med Ryssland utgjort en förebild för EU:s gränsöverskridande samarbete. Avsikten är att i framtiden sammankoppla Finlands och EU:s samarbetsprojekt med Ryssland. Väyrynen hoppas att det nya samarbetet ska ge Finland synligare och större projekt och program med Ryssland.

Väyrynen anser att det i närområdessamarbetet med Ryssland är viktigt att betona åtgärder som tjänar Finlands intressen och till exempel skapar arbetsplatser i närheten av gränsen. I Norra Karelen ses den östliga dimensionen som en möjlighet som ger landskapet specialkompetens och konkurrensfördelar.

Väyrynen påpekade att närområdessamarbetet också är ett sätt att avvärja säkerhetshot. En stabil utveckling i Ryssland ligger i såväl Finlands som hela EU:s intresse, sade ministern.

Hållbar utveckling kräver en effektiv handelspolitik

EU:s förbindelser med Ryssland togs också upp vid ett seminarium i Tammerfors, men den här gången ur handelspolitisk synvinkel. Enligt Väyrynen är det viktigt att inkludera Ryssland i det europeiska handelspolitiska samarbetet. För tillfället försvåras EU:s handelspolitiska förbindelser med Ryssland av landets ovilja att gå med i Världshandelsorganisationen WTO, som är ett centralt redskap för EU:s handelspolitik.

Tampereen seminaarin vilkkaassa yleisökeskustelussa ministeriltä kysyttiin muun muassa väestönkasvusta, kehitysapumäärärahoista ja Suomen Venäjä-osaamisesta. Kuva: Anni Lehtonen.Under den livliga diskussionen vid seminaret i Tammerfors fick minister bland annat svara på frågor om befolkningstillväxt och finländsk Rysslandskunskap. Foto: Anni Lehtonen.

Också EU:s allmänna inverkan på den finländska utvecklingspolitiken väckte frågor och diskussion i Tammerfors.

EU:s riktlinjer har enligt minister Väyrynen inte väsentligt ändrat den finländska linjen. Det finländska initiativet till ett transatlantiskt partnerskap för hållbar utveckling har däremot fått stort stöd inom EU:s utvecklingspolitik.

Med partnerskapsinitiativet syftar Väyrynen på EU:s och USA:s samarbete inom utvecklingspolitiken. USA och EU är världens största biståndsgivare, men deras samarbete har varit obetydligt.

Det effektivaste sättet att avskaffa fattigdom är enligt Väyrynen att stödja infrastrukturen, den privata sektorn och jordbruket. Det betonar enligt honom även Finlands eget utvecklingspolitiska program. Också EU har förbundit sig vid handelsrelaterat bistånd.

Seriens nästa och sista seminarium äger rum i Uleåborg den 2 november. I Uleåborg är temat utsikter och möjligheter för EU:s handel och utveckling sett ur Finlands synvinkel. Riksdagsledamot Erkki Pulliainen framför kommentarer under seminariet.