Nyheter 23.10.2009

Förberedelser för Europeiska rådet i oktober och situationen i Afghanistan huvudteman för EU:s råd

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande 312/2009
23.10.2009

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Luxemburg den 26 och 27 oktober. Rådets huvudteman är förberedelser för Europeiska rådet och situationen i Afghanistan och Pakistan. Utrikesminister Alexander Stubb och migrations- och Europaminister Astrid Thors representerar Finland vid mötet.

Rådet förbereder Europeiska rådet i Bryssel den 29 och 30 oktober. Europeiska rådet fokuserar på förberedelser för klimatmötet i Köpenhamn, antagandet av Lissabonfördraget samt den ekonomiska och finansiella situationen. Utöver förberedelserna för Europeiska rådet behandlar rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser Östersjöstrategin som ska intensifiera samarbetet i Östersjöregionen.

På rådets agenda står presidentvalet i Afghanistan och en stärkning av EU:s verksamhet i Afghanistan, Pakistan och regionalt. Rådet har för avsikt att anta en handlingsplan vars syfte är att förbättra samordningen mellan Europeiska kommissionen och medlemsländerna på vissa samarbetsområden. En central ambition är att öka lokalt egenansvar i EU:s insatser i Afghanistan. Finland betonar vikten av att stärka EU:s polisuppdrag (EUPOL) i Afghanistan och av att utarbeta en övergripande strategi mot terrorism i Pakistan. Finlands mål är att snabbt börja genomföra och effektivt uppfölja handlingsplanen.

Rådet behandlar fredsprocessen i Mellanöstern. Ministrarna diskuterar EU:s stöd för USA, som strävar efter att inleda fredsförhandlingar mellan Israel och palestinierna. Rådet behandlar metoder för att stärka palestiniernas vacklande tro på att fredsprocessen framskrider. Här betonar Finland bland annat vikten av att EU har en konsekvent linje i fråga om den israeliska bosättningspolitiken. Utöver att fredsprocessen fortsätter anser Finland det viktigt att parterna utreder kränkningar av de mänskliga rättigheterna under kriget i Gaza. Den så kallade Goldstonekommissionen vid FN:s råd för mänskliga rättigheter har rapporterat om kränkningar.

Vid måndagens middag behandlas situationen i Iran och det omtvistade kärnprogrammet. Förhandlingarna har fortsatt denna vecka, och Internationella atomenergiorganet IAEA:s inspektörer besöker på söndagen urananrikningsanläggningen som är under byggnad i närheten av Qom. Finland stöder en tvåspårig strategi som går ut på att leta efter en förhandlingslösning parallellt med att utöva påtryckningar på Iran med hjälp av sanktioner. Finland förespråkar skärpta sanktioner mot Iran om förhandlingarna inte leder till resultat.

Ministrarna diskuterar också EU- och USA-ledda förhandlingar med Bosnien och Hercegovinas politiska ledare. Syftet med förhandlingarna är att lösa den låsta politiska situationen i Bosnien och Hercegovina. Finland stöder strävan att finna en lösning som gör det möjligt att stänga det internationella samfundets höga representants kontor (OHR) och att föra Bosnien och Hercegovina närmare EU.

Rådet diskuterar och antar slutsatser om den humanitära situationen, de mänskliga rättigheterna och den politiska processen på Sri Lanka. Finland har ägnat uppmärksamhet åt de mest utsatta människornas situation, särskilt barnens ställning i flyktinglägren. Rådet antar vid mötet slutsatser också om Guinea, Sahel, området kring de stora sjöarna, Uzbekistan, Jemen och dialogen om mänskliga rättigheter med Indonesien.

Ytterligare information: sakkunnig, EU-ärenden Sanna Ek, tfn 09 1602 2150, och specialsakkunnig, EU-ärenden Jonna Laurmaa, tfn 09 1602 2191, statsrådets EU-sekretariat, och ambassadrådet Markku Lampinen, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5330 eller 040 726 6124