Nyheter 3.11.2009

Finland drar nytta av EU:s förnyade gränsområdessamarbete

VaalimaaEU:s program för gränsområdessamarbetet är viktiga för de finländska landskapen eftersom de skapar arbetsplatser i närheten av östgränsen. Foto: Europainformationen.

Inom gränsområdena mellan Finland och Ryssland kan nya EU-stödda projekt inledas sommaren 2010. Det finns nu löfte om pengar efter att EU och Ryssland äntligen kommit överens om att förnya finansieringen av gränsområdessamarbetet.

Det ser ut som om man redan i år kan inleda genomförandet av samarbetsprogram mellan Finland och Ryssland. Det fortsatta samarbetet har varit i vågskålen på grund av att förhandlingarna mellan EU och Ryssland om finansieringen av programmen har framskridit långsamt.

Samarbetsprojekt mellan Finland och Ryssland hör till samarbetsprogrammet för EU:s gränsområden och förhandlingar har förts för att förnya det.

Hittills har projekt finansierats från två olika håll inom EU. Inför den pågående finansieringsperioden 2007–2013 ville man förenkla praxis som varit oklar. I samband med reformen förenades de olika finansieringskanalerna till ett finansieringspaket.

EU:s gränsområdesprogram är viktiga för de finländska landskapen

EU:s program för gränsområdessamarbetet är viktiga för de finländska landskapen eftersom de skapar arbetsplatser i närheten av östgränsen. För gränsområdessamarbete mellan Finland och Ryssland har fram till 2013 reserverats nästan 190 miljoner euro.

EU:s andel av den totala programfinansieringen är ungefär hälften. Den andra hälften finansieras av Ryssland och Finland utifrån ett jämbördigt partnerskap, vilket betyder att bägge länderna svarar för cirka 25 procent av finansieringsandelen.

Den totala finansieringen administreras av de områden som deltar i programmet och som också har en betydande roll vid beredningen av programmen. Under perioden 2007–2013 deltar Finland i tre samarbetsprogram, nämligen Karelia, Kolarctic och Sydöstra Finland.

Samarbetet mellan Finland och Ryssland är en förebild inom EU

Att avtalet nu blivit klart är positivt också med tanke på de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Samförståndet visar att EU och Ryssland kan nå lösningar i frågor som ger bägge parterna konkret nytta.

Avtalen om finansieringen av gränsområdessamarbetet mellan Finland och Ryssland ska enligt planerna undertecknas vid toppmötet mellan EU och Ryssland i Stockholm den 17–18 november 2009. Genomförandet av programmen kan inledas genast efter det och de första projekten kan som det ser ut nu starta sommaren 2010.

Mer information:

Kommissionens webbplats om EU:s partnerskapsprogram för de östra regionerna (på engelska)

Arbets- och näringsministeriets webbsidor om samarbete vid EU:s yttre gränser