Nyheter 5.11.2009

Lissabonfördraget avancerar

PrahaTjeckien var det sista EU-land som ratificerade Lissabonfördraget. Foto: Europeiska kommissionen.

Tjeckiens president Václav Klaus skrev under Lissabonfördraget tisdagen den 3 november. Det sista hindret för att fördraget ska kunna träda i kraft är nu undanröjt när Tjeckien som sista EU-land har ratificerat fördraget. 

Senast drog man inom unionen en suck av lättnad i början av oktober när Irland med en klar majoritet godkände Lissabonfördraget i en andra folkomröstning. I och med den tjeckiska presidenten Václav Klaus underskrift har Lissabonfördraget nu ratificerats i samtliga 27 EU-länder. Fördraget träder i kraft den första dagen i månaden efter att det sista landet har skickat in sitt ratifikationsinstrument. Det innebär att Lissabonfördraget tidigast kan träda i kraft i december.

Tjeckien har länge lyckats förhala fördragets ikraftträdande, men president Klaus gav med sig efter att den tjeckiska författningsdomstolen konstaterade att Lissabonfördraget inte strider mot landets författning. Beslutet påverkades också av de undantag som beviljades Tjeckien i Lissabonfördraget och som Europeiska rådet kom överens om vid sitt toppmöte i Bryssel förra veckan. Enligt undantagen behöver Tjeckien, i likhet med Storbritannien och Polen, inte tillämpa stadgan om de grundläggande rättigheterna som ingår i fördraget.

Efter Tjeckiens ratificering kan man nu gå vidare med ett genomföra Lissabonfördraget. På dagordningen finns bland annat utnämningen av en ny kommission och de två nya EU-befattningar som inrättas i och med Lissabonfördraget. Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, som svingar EU-ordförandeklubban, sade att han nu inleder förhandlingsomgångarna om utnämningarna och så snabbt som möjligt sammankallar ett nytt toppmöte.

De nya befattningarna i Lissabonfördraget är Europeiska rådets permanenta ordförande eller den så kallade presidenten och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik eller den så kallade utrikesministern. Preliminärt har det ansetts att nästa toppmöte kan hållas i mitten av november.

Mer information:

Europeiska rådet i Bryssel 29–30.10, Pressmeddelande från statsrådets kansli

Europeiska rådet i Bryssel 29–30.10 – Ordförandeskapets slutsatser

Det svenska EU-ordförandeskapets officiella webbplats