Nyheter 18.11.2009

Finland inledde bred diskussion om Ryssland

Utrikesminister Alexander Stubbs öppningsanförande drog upp linjerna för en bred debatt om Ryssland i EU:s råd för yttre förbindelser i Bryssel tisdagen den 17 november. Utrikesministern summerade tre huvudsakliga budskap som unionen ska sända till Ryssland. För det första måste den ryska ekonomin moderniseras, för det andra ska EU stödja president Dmitrij Medvedevs reformlinje, och för det tredje är det viktigt att få Ryssland att inse att dess vänner kommer från väst. Stubb var överlag nöjd med utrikesministrarnas Rysslandsdiskussion. Utrikesministerns presskonferens präglades dock av det extra toppmötet på torsdagen, där valet till toppjobben som hela Bryssel pratar om äger rum.

Tre budskap till Ryssland

Utrikesminister Stubb vid rådet för yttre förbindelser i Bryssel. Foto: EU:s rådUtrikesminister Stubb vid rådet för yttre förbindelser i Bryssel. Foto: EU:s råd

”Den ryska ekonomin måste helt enkelt moderniseras. Ekonomin förutspås i år minska med åtta procent. Ryssland är alltför beroende av sina råvaruintäkter. Av statens inkomster kommer 50 procent från energiexport, från olja och gas.” Så beskrev utrikesminister Stubb på tisdagen i Bryssel EU:s viktigaste budskap till Ryssland inför det stundande toppmötet EU-Ryssland. ”Ryssland behöver ett eget Nokia, eller om vi vill vara artiga mot den nuvarande ordföranden, ett eget Sony-Ericsson”, sade utrikesministern och roade de finländska korrespondenterna vid presskonferensen.

Utrikesministerns budskap nummer två i öppningsanförandet till ministerkollegerna var stöd för president Medvedev. ”President Medvedevs yttranden har varit mycket positiva på sista tiden.” Enligt Stubb skulle Medvedevs reformlinje modernisera ekonomin, bekämpa korruption och förbättra mänskliga rättigheter. ”Det är sedan en annan sak hur styrkeförhållandena i den ryska ledningen slutligen ser ut, men den internationella och liberala ledaren förtjänar allt stöd”, fastslog utrikesminister Stubb.

För det tredje är det viktigt att få Ryssland att inse att ”dess vänner kommer från väst, inte dess fiender. Internationell politik är inte längre ett nollsummespel.” Utrikesministern betonade att Ryssland borde inse hur nödvändigt och givande det är att landet har goda relationer med de närliggande länderna. Överlag var Stubb mycket nöjd med den breda diskussionen och berömde ordförandelandet Sverige för den utmärkta sammanfattningen.

I nära anslutning till Ryssland behandlades också Ukraina, som brottas med en triangel av ekonomisk kris, inrikespolitisk kris och gaskris. ”Vi får framför allt inte glömma Ukraina med dess 45 miljoner invånare”, sade utrikesministern sammanfattningsvis om Ukrainadebatten i det östbetonade rådet för yttre förbindelser.

Toppmötet på allas läppar

EU:s råd för yttre förbindelser den 17 november. Foto: EU:s rådEU:s råd för yttre förbindelser den 17 november. Foto: EU:s råd

Den huvudsakliga uppmärksamheten vid utrikesminister Stubbs presskonferens riktades dock på utnämningarna till de ledande posterna vid torsdagens toppmöte. ”Allt är faktiskt fortfarande helt öppet”, sade utrikesministern om det aktuella förhandlingsläget. Det finns gott om variabler i utnämningsspelet, och såväl medier som ministrar spekulerar, sade Stubb om situationen. Finlands chans att nå en toppost ansåg utrikesministern fortfarande vara realistisk, men läget ändras konstant.

Utnämningarna är i varje fall oerhört viktiga, för unionen behöver starka och kompetenta personer att leda den allt starkare utrikespolitiken. ”Det vore dessutom nödvändigt att utse kvinnor till toppjobben. Om vi inte gör det skapar vi inte en sådan bild av EU som jag själv skulle vilja vara med och skapa”.

Korrespondenterna var mycket intresserade av vad som händer om utnämningarna inte slås fast ännu på torsdagen. ”Jag ser det inte som särskilt dramatiskt om utnämningarna drar ut på tiden. Det har hänt förut”, sade utrikesministern, som ändå betonade att han själv är hoppfull inför en snabb lösning.