Nyheter 19.11.2009

Utbytesstudier eller arbetspraktik utomlands stödjer de ungas sysselsättning

nuoretDu kan säga din åsikt om utbytesstudierna och de ungas rörlighet genom att besvara en förfrågan på kommissionens webbplats. Foto: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen vill att allt fler unga får möjlighet att studera eller praktisera utomlands. Enligt kommissionen ökar en utlandsvistelse de ungas andliga kapital och förbättrar deras ställning på arbetsmarknaden där konkurrensen blir allt hårdare.

Kommissionens uppfattning om nyttan med utlandsstudier delas av Birgit Liukkonen, som studerat utomlands i flera repriser. Birgit är en av de över två miljoner europeiska studerande som har rest utomlands via utbytesprogrammet Erasmus.

Birgit deltog första gången i ett Erasmus-utbyte andra året hon studerade. Då ställde hon kosan till Karlov universitetet i Prag. I våras var det dags igen och då åkte hon i väg till Hamburg i Tyskland.

Det mest givande med att bo utomlands är enligt Birgits mening att leva vanligt vardagsliv i ett främmande land. Att klara av normala rutiner som att öppna ett bankkonto och köpa busskort är också ägnat att höja självförtroendet och modigt ta tag i nya saker.

Flera utredningar visar att också arbetsgivarna uppskattar den kunskap man skaffat sig utomlands. Enligt en undersökning bland tidigare Erasmusstuderande ansåg 54 procent att den tid de vistats utomlands hjälpt dem att få sin första arbetsplats.

Erasmus är den populäraste vägen till en utlandsvistelse

Bland finländska högskolestuderande har det EU-stödda Erasmusprogrammet redan länge varit populärast när det gällt utbytesstudier utomlands. Sedan 2007 har Erasmus också gjort det möjligt för högskolestuderande att praktisera utomlands och erbjudit stöd för personalutbyte mellan universitet.

I Europa är finländska studerande ivrigare än genomsnittet att studera utomlands. Vid en jämförelse av studenterna inom Erasmusprogrammet placerar sig finländarna i tio i topp. Totalt deltar ungefär 17 procent av högskolestuderandena i utbytesstudier utomlands.

Bland finländska studerande är Tyskland, Spanien och Storbritannien populärast. Också Sverige och Frankrike intresserar i synnerhet universitetsstuderande.

Att Tyskland är populärt bland finländska utbytesstudenter är ingen överraskning för Birgit, som blev förtjust i Hamburg under sin sex månader långa vistelse där. Efter utbytesstudierna är tröskeln för att på nytt åka utomlands lägre och Birgit säger att hon kan tänka sig att återvända till Hamburg i framtiden.

Finland intresserar utländska studenter

Vaihto-opiskelijoitaAntalet utländska utbytesstudenter som kommer till Finland har ökat i jämn takt under hela 2000-talet. Foto: Europeiska kommissionen.

Samtidigt som finländska studerande åker till tyska storstäder och spanska solkusten lockar Finland allt fler utländska utbytesstuderande. PISA-testernas smickrande resultat och Finlands renommé som ett modelland för grundutbildningen har antagligen påverkat också utländska högskolestuderande. Antalet utländska utbytesstudenter som kommer till Finland har ökat i jämn takt under hela 2000-talet. De senaste åren har antalet Erasmusstuderande i Finland varit större än antalet finländska studenter som rest utomlands.

De flesta Erasmusstudenterna kommer till Finland från Tyskland. Något överraskande tycks Finland också vara populärt bland polska studerande. Polackerna placerade sig på fjärde plats bland de studerande som läsåret 2007–2008 kom till Finland.

Berätta vad du tycker

Trots att allt fler unga i Europa reser och kan främmande språk utnyttjar endast en handfull studerande möjligheten till utbytesstudier utomlands.

Med tanke på det har kommissionen gett ut en rapport om de ungas rörlighet, en så kallad grönbok. Rapporten vill väcka diskussion och samla in synpunkter på hur de ungas rörlighet kan förbättras i framtiden.

Också du kan bekanta dig med grönboken och framföra din åsikt om frågan på kommissionens webbplats. Förfrågan på webbplatsen kan besvaras ända fram till 15 december. Förfrågan finns här.

Mer informationen

Grönbok – att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte