Nyheter 27.11.2009

EU:s president och utrikesminister utnämndes

EU:n uudet johtajat.EU:s nya ledare. Foto: Europeiska kommissionen.

Till EU:s första president utnämndes Belgiens premiärminister Herman Van Rompuy och Catherine Ashton föreslås bli utrikesminister. Utnämningarna har beretts under ledning av EU:s ordförandeland Sverige.

EU:s president är Europeiska rådets ordförande

Mandatperioden för EU:s president är två och ett halvt år, som kan förnyas en gång. EU-presidenten leder Europeiska rådets arbete och driver det framåt. Presidenten jämkar också mellan medlemsländernas ståndpunkter.

EU-presidentens exakta roll kommer att utformas enligt den första tjänsteinnehavarens verksamhet.

EU:s utrikesminister är ledamot av kommissionen

Vid utnämningen av EU:s utrikesminister ska Europaparlamentet ännu höras. Orsaken är att utrikesministern är ledamot av kommissionen och Europaparlamentet ska godkänna kommissionens ledamöter. Utrikesministerns mandatperiod börjar den dag Lissabonfördraget träder i kraft och löper ut när den då sittande kommissionens mandatperiod upphör.

EU:s utrikesminister leder unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, och kommer att bygga upp unionens avdelning för yttre åtgärder. Kommissionens nuvarande representationer kommer att bli EU-delegationer. De anställda vid delegationerna ska komma från alla medlemsländer, kommissionen och rådets generalsekretariat.

Till utnämningspaketet har också ansetts höra Europeiska kommissionens ordförande och Europaparlamentets talman, vilka redan har valts. José Barroso har utnämnts till kommissionens ordförande för en andra mandatperiod, medan Jerzy Buzek från Polen har valts till talman för Europaparlamentet.

Mer information:

Unionens nya topposter (Europainformationen)

pdfPersonporträtt: Herman Van Rompuy

pdfPersonporträtt: Catherine Ashton

Informellt EU-toppmöte i Bryssel den 19 november 2009 – Pressmeddelande