Nyheter 1.12.2009

Delta i EU-debatt!

EU-flagganUtrikespolitiska institutets seminarium behandlar problem inom EU. Foto: Europeiska kommissionen.

Utrikespolitiska institutets EU-konferens kan följas på Twitter. Ställ frågor om hur väl eller hur dåligt Eu fungerar direkt av experterna.

Utrikespolitiska institutet (UPI) arrangerar 3–4.12.2009 en konferens kallad Why the EU fails, där sakkunniga dryftar Europeiska unionens problem ur medborgarnas, medlemsstaternas och utomstående aktörers synvinkel. För att ge också dem som inte deltar i konferensen en möjlighet att delta i diskussionen lägger UPI ut konferensen på mikrobloggtjänsten Twitter.

Detta innebär att vem som helst kan ställa frågor om EU till de namnkunniga talarna, till vilka är bland annat vice ordföranden för EU:s reflexionsgrupp Jorma Ollila, professor Andrew Moravcsik från Princeton universitet, Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen och professor Kalypso Nicolaidis från Oxford universitet.

Konferensen består av fyra delar, som behandlar bland annat euroskepsis, bristen på politiskt ledarskap i EU, invandring, supranationalism, finanskrisen, Lissabonstrategin, krishantering och EU:s globala roll.

Det är lätt att ställa frågor. Du kan lämna in din fråga på konferensens Twitter-sidor eller – om du inte har möjlighet att ”twittra” – sända den med e-post till johanna.nykanen@upi-fiia.fi. Svaren på frågorna kan du läsa på http://twitter.com/EUFailureConf. Sidorna uppdateras regelbundet under konferensdagarna. En omfattande rapport om konferensen finns efter denna på UPI:s webbplats på adressen http://www.upi-fiia.fi/fi/.