Nyheter 4.12.2009

EU:s utrikesministrar träffar Ashton och diskuterar Mellanöstern

Pressmeddelande 313/2009
4.12.2009

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder i Bryssel den 8 december. Huvudtemat för rådet är situationen i Mellanöstern. Måndagen den 7 december träffar utrikesministrarna EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton vid en middag. Utrikesminister Alexander Stubb representerar Finland vid mötet. Efter rådet deltar Stubb i det första ministermötet med EU:s östliga partnerskap.

På rådets dagordning står fredsprocessen i Mellanöstern. Utrikesministrarna diskuterar EU:s stöd för USA:s fredsansträngningar och EU:s egen roll i fredsprocessen. Även den svåra situationen i östra Jerusalem kommer sannolikt att behandlas. Finland anser att EU borde stödja den palestinska myndighetens premiärminister Fayyads ansträngningar för statsuppbyggnad och hålla en strikt linje när det gäller den israeliska bosättningspolitiken. Rådet har för avsikt att anta slutsatser i frågan.

Utrikesministrarna diskuterar också situationen i Iran. Framför allt behandlas tvisten om Irans kärnprogram, där Iran inte verkar fullt engagerat i strävan efter en förhandlingslösning. Om förhandlingarna inte leder till en lösning på tvisten kring kärnprogrammet blir det aktuellt att skärpa sanktionerna mot Iran. Det primära alternativet i denna situation vore enligt Finlands åsikt sanktioner från FN:s säkerhetsråd. Europeiska rådet kommer sannolikt att göra en bedömning av situationen i Iran. Rådet antar även slutsatser om Irak.

Ministrarna diskuterar västra Balkan, särskilt hur Bosnien och Hercegovina kunde komma ur den låsta politiska situationen. Finland stöder en lösning som gör det möjligt att stänga OHR:s kontor och att föra Bosnien och Hercegovina närmare EU. På agendan står också övergången av insatsen Althea i Bosnien till en utbildnings- och stödinsats.

Rådet för utrikes frågor behandlar även arktiskt samarbete, och rådet antar slutsatser i frågan. Finland anser att det vore viktigt att EU fick en arktisk politik. Rådet antar också slutsatser om Afrikas horn, Sydkaukasien, säkerhetsarbete i anslutning till klimatförändringen, EU:s riktlinjer för att främja internationell humanitär lag, mänskliga rättigheter och demokrati i tredjeländer, förbindelser mellan EU och Latinamerika och EU:s globala roll.

Mötet är det första för den nya rådskonstellationen för utrikes frågor. Genom Lissabonfördraget indelas EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser i rådet för allmänna frågor och rådet för utrikes frågor med den höga representanten som ordförande. Utrikesminister Stubb deltar den 7 december även i rådsmötet för allmänna frågor, eftersom rådet behandlar EU:s utvidgning.

Närmare upplysningar: enhetschef Leena-Kaisa Mikkola, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn 09 1605 5026 eller 040 753 4364, och utrikesministerns diplomatiska rådgivare Päivi Pohjanheimo, tfn 09 1605 5332 eller 040 511 3786