Nyheter 11.12.2009

Europainformationens seminarium om Sveriges EU-ordförandeskap och Östersjöstrategin

Pressmeddelande 321/2009
11.12.2009

Europeiska kommissionen offentliggjorde i juni den första Östersjöstrategin och ett handlingsprogram. De ska bland annat förbättra Östersjöregionens miljö och konkurrenskraft. Östersjöstrategin är ett centralt projekt under det svenska EU-ordförandeskapet.

Europainformationen och Sveriges ambassad arrangerar gemensamma seminarier för att diskutera EU:s Östersjöstrategi. Måndagen den 14 december klockan 16.30 arrangeras ett seminarium i Helsingfors i salen Porthania III på Helsingfors universitet på Universitetsgatan 3.

Sveriges EU-ordförandeskap och den nya Östersjöstrategin

16.30 Seminariet öppnas /> Biträdande avdelningschef Piritta Asunmaa, utrikesministeriet

16.40 Nu ska vi verkställa EU:s Östersjöstrategi
Migrations- och Europaminister Astrid Thors

17.10 Sverige, EU och Östersjön
Göran Lennmarker, ordförande i svenska riksdagens Utrikesutskott

17.40 Kommentar
Riksdagsledamot Sanna Perkiö

18.00 Diskussion

Seminariet är tvåspråkigt och har fritt inträde. Kaffe serveras från klockan 16.15.

Närmare upplysningar: regioninformatör Veli-Matti Hurtig, Europainformationen i Nyland, tfn 09 1605 6565