Nyheter 14.12.2009

Korten på bordet i Köpenhamn

Europaparlamentariker Satu HassiInnan Satu Hassi reste till klimatmötet i Köpenhamn för att där representera Europaparlamentet hann hon besöka mötet i Tammerfors stadsbibliotek Metso för att berätta färska nyheter om EU:s klimatpolitiska riktlinjer. Foto: Europainformationen.

"Det viktigaste är att politiskt samförstånd nås om de stora frågorna såsom utsläppsgränserna och finansieringen", sade Europaparlamentariker Satu Hassi i Tammerfors på fredagen.

"Jag är optimist när det gäller resultaten från klimatmötet i Köpenhamn", sade De grönas Europaparlamentariker Satu Hassi vid ett diskussionsmöte för allmänheten som Europainformationen i Birkaland ordnade förra veckan. Korten är nu på bordet i Köpenhamn; de största industriländerna och utvecklingsländerna har lagt fram sina mål visavi utsläppsbegränsningarna. De övre gränserna för löftena om nedskärningar ligger rätt nära den gräns som behövs för år 2020. Enligt Europaparlamentets resolution borde industriländernas utsläppsminskningar vara 25–40 procent där de är som störst.

Det faktum att många, nya aktörer deltar i beredningen av ett nytt, globalt klimatavtal ökar också Hassis optimism. Hassi anser att all den teknik som behövs för att stävja klimatförändringen redan finns. Nu saknas endast internationella regler för att denna teknik ska kunna utnyttjas på ett effektivt sätt. Priset för investeringar i den nya tekniken som behövs är skäligt i förhållande till kostnaderna som själva klimatförändringen orsakar eller jämfört med till exempel bankkrisen.

”Jag tror på teknologin – när jag började studera vid Tammerfors tekniska högskola i Hervanta i början av 1970-talet använde jag första gången en dator, och det var en jättestor apparat. Då kunde ingen av oss tro att några tiotals år senare har vi alla en mycket effektivare dator, som vi kan bära med oss i fickan”, säger Hassi. Den nya miljötekniken har också sysselsättningseffekter, det kan man se till exempel i Tyskland.

Det viktigaste är att politiskt samförstånd nås om de stora frågorna såsom utsläppsgränserna och finansieringen. Enligt Hassis åsikt kan sedan det egentliga lagstiftningsarbetet och finslipningen göras senare i början av nästa år.

Outi Koskinen/ Europainformationen i Birkaland

Mer information:

Miljöministeriets webbsidor om Köpenhamnsmötet (på finska)

Köpenhamnsmötets webbplats (på engelska)

Från Kyoto till Köpenhamn – EU, Finland och klimatförändringen (Europainformationens publikation)

EU:s klimat- och energipaket (Europainformationens infopaket)